મુખપૃષ્ઠ

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
વિકિમીડિયા કૉમન્સ પર તમારૂ સ્વાગત છે.
a database of 22,011,384 freely reusable media files
to which anyone can contribute
આજનું ચિત્ર
આજનું ચિત્ર
Capra aegagrus hircus in isla Margarita.jpg
Male goat (Capra aegagrus hircus) animal in heat, isla Margarita, Venezuela  

+/− (gu), +/− (en)

Media of the day
Template:Motd/name/gu
3D animation of a prokaryotic cell that shows all the elements that compose it.  

+/− (gu), +/− (en)


Featured pictures & Quality images

If you are browsing Commons for the first time, you may want to start with our featured pictures or quality images, which have been selected by the Commons community as being particularly valuable.

Content

By topic

Nature
Fossils · Landscapes · Marine life · Objects · Space · Weather

Society · Culture
Art · Belief · Coats of Arms · Entertainment · Events · Flags · Food · History · Language · Literature · Music · People · Places · Politics · Sports

Science
Astronomy · Biology · Chemistry · Mathematics · Medicine · Physics · Technology

Engineering
Architecture · Chemical · Civil · Electrical · Environmental · Geophysical · Mechanical · Process

By type

Images
Animations · Diagrams · Drawings · Maps (Atlas) · Paintings · Photos · Symbols

Sound
Music · Pronunciation · Speeches · Spoken Wikipedia

Video

By author

Architects · Composers · Painters · Photographers · Sculptors

By license

Copyright statuses
Creative Commons licenses · GFDL · Public domain

By source

Image sources
Encyclopedias · Journals · Self-published work

Wikimedia Commons and its sister projects
Wiktionary-logo-en.svg વિક્શનરી
મુક્ત શબ્દકોષ
Wikinews-logo.svg વિકિસમાચાર
મુક્ત સમાચાર
Wikiquote-logo.svg વિકિઅવતરણ
અવતરણ સંકલન
Wikibooks-logo.svg વિકિપુસ્તક
મુક્ત પુસ્તકો
Wikispecies-logo.svg વિકિપ્રજાતિ
પ્રજાતિ સંકલન
Wikisource-logo.svg વિકિસ્રોત
મુક્ત સ્રોત
Wikiversity-logo.svg વિકિવિદ્યાલય
મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય
Wikipedia-logo.png વિકિપીડિયા
વિશ્વજ્ઞાનકોષ
Wikimedia Community Logo.svg મેટા-વિકિ
વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન