Category:37-mm Airborne artillery of Chariko system 1944

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Русский: 37-мм авиадесантная пушка обр. 1944 г. (ЧК-М1) — советское лёгкое противотанковое орудие с возможностью авиадесантирования, предназначенное для вооружения воздушно-десантных, механизированных и мотоциклетных частей.
Tiếng Việt: ChK-M1 hay còn được biết với tên Hệ thống pháo Chariko của lính dù năm 1944 là một loại pháo chống tăng có thiết kế khá độc đáo của Liên Xô.

Media in category "37-mm Airborne artillery of Chariko system 1944"

The following 4 files are in this category, out of 4 total.