Category:AS Val

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: The AS Val is a Soviet designed assault rifle featuring an integrated suppressor.
Русский: АС «Вал» (Автомат Специальный, Индекс ГРАУ — 6П30) — бесшумный автомат, разработанный в климовском ЦНИИточмаш конструкторами П. Сердюковым и В. Красниковым во второй половине 1980-х годов.
Tiếng Việt: AS Val là loại súng trường tấn công được Liên Xô thiết kế với nòng là một ống hãm thanh.