Category:Catalan Atlas reproduction

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Català: Reproducció de l'Atles Català del segle XIX que no es pot considerar facsímil de l’original. Sovint es confon amb l’autèntic. La copia s’identifica per no estar seccionada en taules, no tenir ondulacions a l’aigua i tenir uns colors mes vius i continus.
English: Reproduction of the Catalan Atlas of the 19th century that can not be considered facsimile of the original. Often it is confused with the authentic one.
Français : Reproduction de l'Atlas Catalan du XIXe siècle qui ne peut pas être considéré de fac-similé de l'original. Souvent il est confondu avec l'authentique.