Category:Election posters in the Czech Republic

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Upozornění: Zobrazené plakáty podléhají ochraně autorským právem

Do projektu Commons nesmí být vkládány rozmnoženiny plakátů nebo jiných děl chráněných autorským právem a z fotografií billboardů nesmí být bez oprávnění vytvářeny rozmnoženiny plakátů nebo jiných autorských děl, které jsou na billboardech umístěny, pokud jde o autorská díla ve smyslu autorského zákona. Porušením autorského práva není, pokud hlavním účelem pořízení nebo užití fotografie není pořídit rozmnoženinu autorsky chráněného díla. (Vizte § 12–13, § 38 českého autorského zákona.) Autorský zákon vztahuje tato omezení na rozmnoženiny v jakékoli formě, ale nespecifikuje, zda a za jakých podmínek je fotografie plakátu nebo grafického prvku jeho rozmnoženinou.

Tato omezení se netýkají plakátů umístěných trvale na veřejném prostranství (vizte § 33 českého autorského zákona) a plakátů či grafických prvků, k jejichž užití dal držitel autorských práv souhlas slučitelný s licenční politikou Commons.

Před užitím těchto materiálů se ujistěte, že vámi zamýšlené užití není v rozporu s platnými zákony. Za neporušování cizích práv nesete plnou zodpovědnost vy. Vizte též naše obecné vyloučení odpovědnosti.

Media in category "Election posters in the Czech Republic"

The following 13 files are in this category, out of 13 total.