Category:Glove puppetry

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Bân-lâm-gú: Pò·-tē-hì (布袋戲) sī 1-chióng tē-hng hì-kio̍k, Bân-lâm pò·-tē-hì chú-iàu liû-hêng tī Bân-lâm kah Tâi-ôan, pēng-chhiáⁿ tī Tâi-ôan tit-tio̍h chin tōa ê kái-liông, siāng chhut-miâ--ê, pí-lūn N̂g Chùn-hiông pò·-tē-hì, sǹg-sī Tâi-ôan tiān-sī pò·-tē-hì ê tāi-piáu, i ê piáu-ián gē-su̍t kah gí-giân hong-keh ū chin-kôan ê chúi-chún. Pò·-tē-hì tī Tâi-ôan sīm-chí hoat-tián chiâⁿ-chòe 1-khóan liû-hêng bûn-hòa
English: Glove puppetry ( POJ: pò͘-tē-hì; ), also known as budai mu'ouxi, shoucao kuileixi, shoudai kuileixi, chang-chung hsi (pinyin: zhǎngzhōngxì), xiaolong, or zhihuaxi is a type of local opera using cloth puppets that originated during the 17th century in Quanzhou or Zhangzhou, in China's Fujian province, and has been historically practised in Quanzhou, Zhongzhou, the Guangdong region of Chaoshan, Taiwan, and other parts of southern China.
日本語: 布袋劇(ほていげき)は 台湾の民間芸能の一つ。別に布袋木偶戯、手操傀儡戯、手袋傀儡戯、掌中戯、小籠、指花戯などとも称される。その起源は17世紀中国福建省泉州或いは漳州に遡ることができ、福建泉州、漳州、広東潮州及び台湾等で一種の人形劇として現代に伝わる。人形の頭部や手足部は木製であり、それ以外の身体部は布製の衣服により構成されており、演出時は手を人形衣装の中に言えて操作する。「布で作られた袋状の人形」を用いたことから布袋劇の名称が生じた。
中文: 布袋戲又稱作布袋木偶戲、手操傀儡戲、手袋傀儡戲、掌中戲、小籠、指花戏,是一種起源于 17世紀中國福建泉州漳州,主要在福建泉州、漳州、廣東潮州臺灣等地流傳的一種用布偶來表演的地方戲劇,此外在福建宁德福鼎市亦有流传,当地人称之为大拇指戏。而在潮汕地区则称为纸影。布偶的頭是用木頭雕刻成中空的人頭,除出偶頭、戲偶手掌與人偶足部外,布袋戲偶身之軀幹與四肢都是用布料做出的服裝;演出時,將手套入戲偶的服裝中進行操偶表演。而正因為早期此類型演出的戲偶偶身極像「用布料所做的袋子」,因此有了布袋戲之通稱。

Subcategories

This category has only the following subcategory.

S

Pages in category "Glove puppetry"

This category contains only the following page.