Category:Llangeler

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cymraeg: Pentref a chymuned yn Sir Gaerfyrddin yw Llangeler. Saif i'r dwyrain o Gastell Newydd Emlyn, rhwng Dre-fach Felindre a Llandysul ac ar lan ddeheuol Afon Teifi. Mae mynwent gron yr eglwys yn awgrymu ei bod yn sefydliad hynafol dros ben, a cheir ffynnon sanctaidd gerllaw.
English: Llangeler is a community located in Carmarthenshire, Wales. The "-geler" part of the name is believed to refer to St. Gelert.