Category:Professor Uilkensweg (Groningen)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Deutsch: Der Professor Uilkensweg ist eine Straße in der niederländischen Stadt Groningen.
English: The Professor Uilkensweg is a street in the Dutch city of Groningen.
Frysk: De Professor Uilkensweg is in wei yn it noardwesten fan Grins, dy't de wyk Reitdiep en it Zernikekompleks ûntslút. De wei rint fan de Friesestraatweg earst noardoan, bûgt dan by de Barwerd nei it easten en giet dan earst fierder oer de Hoogeweg en dêrnei fia de Zernikebrêge oer it Reitdjip nei it Blauwborgje en de Zernikelaan.
Nederlands: De Professor Uilkensweg is een weg in het noordwesten van de stad Groningen, die de wijk Reitdiep en het Zernikekompleks ontsluit. De weg loopt van de Friesestraatweg eerst in noordelijke richting, buigt dan bij de Barwerd naar het oosten en gaat dan verder over de Hoogeweg en daarna via de Zernikebrug over het Reitdiep naar het Blauwborgje en de Zernikelaan.
There are no pages or files in this category.
This list may not reflect recent changes (learn more).