Category:Retaule de la Puríssima Concepció del convent de la Puritat

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Català: El retaule de la Puríssima Concepció o retaule eucarístic del convent de la Puritat, patrocinat per l'abadessa sor Damiata de Mompalau, procedeix de la capella de la Immaculada del convent de la Puritat de la ciutat de València. El treball d'imatgeria el va realitzar la nissaga d'escultors valencians Pau, Onofre i Damià Forment entre 1500 i 1503. La pintura va correspondre a Nicolau Falcó, qui entre 1507 i 1515 va realitzar un treball notable revelant influències del seu mestre Paolo de San Leocadio.

El conjunt presenta un marcat trets eucarístics, amb sagrari expositor transparent en alt, de talla policromada i daurada amb cors angèlics i el tetramorf, que té com precedent més pròxim el retaule major de la Seu de Saragossa.

Al centre de la predel·la, sobre una peanya, se situa la imatge de la Puríssima Concepció que, segons les fonts, descansava sobre l'aracoeli. Als carrers laterals es representa la Nativitat de Maria i la Presentació al Temple junt amb Sant Joaquim i Santa Anna. El carrer central del retaule el culmina una Dormició de Maria que es completa en la predel·la amb la resta dels gojos marians. Les polseres allotgen efígies de reis, profetes i una Coronació de la Mare de Déu a la part superior.

Media in category "Retaule de la Puríssima Concepció del convent de la Puritat"

The following 15 files are in this category, out of 15 total.