Category:St. Cantianius and Companions Parish Church, Kranj

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: St. Cantianus and Companions Church in Kranj is the parish church of the Parish of Kranj. Built in the early 15th century it gives the central emphasis to the cityscape of Kranj and was the pattern for numerous later Gothic churches in the territory of modern Slovenia. It is a cultural monument of local significance (No 275).
Slovenščina: Cerkev sv. Kancijana in tovarišev v Kranju je župnijska cerkev Župnije Kranj. Zgrajena v gotskem slogu v začetku 15. stoletja daje osrednji poudarek mestni veduti in je bila vzor številnim poznejšim gotskim cerkvam na ozemlju današnje Slovenije. Ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena (EŠD 275).