Category:The Great Blessing of Waters on the San River during Epiphany

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

The Great Blessing of Waters on the San River.

In the Eastern Christian Churches, as well as in other churches of the Byzantine tradition, a Great Blessing of Water service is celebrated annually on the Feast of the Theophany, January 6 or January 19 in the Old Calendar.

Chrześcijanie Kościołów Wschodnich posługujący się kalendarzem juliańskim, przeżywają 19 stycznia jedno z najstarszych i najważniejszych świąt - uroczystość Chrztu Pańskiego, zwaną popularnie świętem Jordanu.