Chojnów

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Chojnów to miasto na Dolnym Śląsku, ok. 16 kilometrów na zachód od Legnicy.

Chojnow (dt. Haynau) ist eine Stadt in Niederschlesien 16 Kilometer westlich von Legnica (dt. Liegnitz).

Chojnów is a Lower Silesian town, about 16 kilometers west of Legnica.

See also: gmina Chojnów.

Symbole | Symbols[edit]

Mapy[edit]

Sakralne | Sacral[edit]

Duży kościół (farny). The big church. St. Peter & Paul Church


Mały kościół. The small church.

Cmentarz. Cemetery.

Przemysłowe | Industrial[edit]

Kolej | Railways[edit]

it's old railstation. Now station is renew.

Pozostałe | Others[edit]

Muzeum (stary zamek). Museum (former castle).

Dawne przedszkole nr 3. Former kindergarten 3.

Dawne przedszkole nr 4. Former kindergarten 4.

Ratusz. Townhall.

Szpital. Hospital.

Baszta tkaczy. Weavers' tower.

Rzeka Skora. Skora river.

Park piastowski i wieża ciśnień. Piasts' park and the pressures tower.

Stacja benzynowa w budowie. A gas station in building.

Zajezdnia autobusowa. Bus parking lot.

Straż pożarna. Fire station.

Szkoły. Schools

Pozostałe. Others.

Dawne zdjęcia[edit]

Okolice[edit]

Niektóre miejscowości w pobliżu Chojnowa
Some villages near Chojnów:

Przez Chojnów przepływa rzeka Skora. River Skora flows through Chojnów.