Coins of Ancient Crown of Aragon

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Coins of Ancient Crown of Aragon on sister projects:
Wikipedia Wikipedia

ca:  
See more at interwikilinks (?)

Commons
Commons
Català: Monedes de Catalunya.

Images[edit]

 • Pere el Cerimoniós, IV d'Aragó, III de Barcelona, II de València, I de Mallorca i de Sardenya (1336-1387)
 • Pedro el Ceremonioso, IV de Aragón, III de Barcelona, II de Valencia, I de Mallorca y Cerdeña (1336-1387)
 • Pero o Ceremonioso, IV d'Aragón, III de Barcelona, II de València, I de Mallorca y Cerdenya (1336-1387)
 • Alfons el Magnànim, V d'Aragó, IV de Barcelona, III de València, II de Sardenya, I de Mallorca, de Sicilia i de Nàpols (1416-1458)
 • Alfonso el Magnanimo, V de Aragón, IV de Barcelona, III de Valencia, II de Cerdeña, I de Mallorca, Sicília y Nápoles (1416-1458)
 • Alifonso lo Magnanimo, V d'Aragón, IV de Barcelona, III de València, II de Cerdenya, I de Mallorca, Sicilia y Napols (1416-1458)
 • Joan II d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sardenya, de Sicilia i de Barcelona, I de Navarra (1458-1479)
 • Juan II de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicília y Barcelona, I de Navarra (1458-1479)
 • Chuan II d'Aragón, València, Mallorca, Cerdenya, Sicilia y Barcelona, I de Navarra (1458-1479)
 • Ferran el Catòlic, III de Nàpols, II d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sardenya, de Sicilia i de Barcelona (1479-1516)
 • Fernando el Católico, III de Nàpoles, II de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicília y Barcelona (1479-1516)
 • Ferrando o Catolico, III de Napols, II d'Aragón, València, Mallorca, Cerdenya, Sicilia y Barcelona (1479-1516)
 • Carles V l'Emperador, IV de Nàpols, I d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sardenya, de Sicilia i de Barcelona (1516-1556)
 • Carlos V el Emperador, IV de Nàpoles, I de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicília y Barcelona (1516-1556)
 • Carlos V l'Emperador, IV de Napols, I d'Aragón, València, Mallorca, Cerdenya, Sicilia y Barcelona (1516-1556)
 • Altres monedes de governants vinculats a la Corona d'Aragó
 • Otras monedas de gobernantes vinculados a la Corona de Aragón