Commons:Bybrunnen

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Shortcut
COM:BB
Välkommen till Wikimedia Commons svenskspråkiga bybrunn
öppen sedan 9 november 2005
Torget Sunhultsbrunn 2006 10 08.JPG

Här kan du

 • ställa frågor om Commons eller om upphovsrätt och licenser
 • ge förslag till förbättringar eller
 • kommentera vad du än vill.

Placera nya inlägg längst ner på sidan och signera med ~~~~.

Bybrunnen finns på andra språk också. Länkar till dessa versioner finns högst upp på sidan. Den engelska är mest aktiv.

Gamla diskussioner finns i arkiven. Aktuellt arkiv är Commons:Bybrunnen/Arkiv/2015.

Skriv ett nytt inlägg


Mallar[edit]

Ett urval mallar att använda bland annat för olika licenser finns på Commons:Licensmallar. Bland mallarna finns sådana som anger en viss ofta använd källa (såsom Nordens Flora, Svenskt biografiskt handlexikon och olika myndigheter), eller vissa speciella typer av bilder (gamla fotografier, heraldiska vapen). En motsvarande, men mer eller mindre komplett, lista finns på Commons:Copyright tags, på engelska. Se även Commons:Första stegen/Licensering.

Behöver översättas[edit]

Svenska översättningar i behov av kraftig förbättring. Se Commons:Help page maintenance
(Lägg gärna till saker som behövs översättas här. Även systemmeddelanden.). Ta även bort sådant som fixats.

Brott mot din upphovsrätt[edit]

Det är rätt vanligt att bilder från Wikimedia Comons används utan att användningsvillkoren följs. Det är bara upphovsrättsinnehavaren som har rätt att ingripa juridiskt (inte t.ex. WMF eller gemenskapen här). Om dina bilder används utan att man följer villkoren i den licens du valt, och du vill få slut på det, måste du alltså själv ta i saken. Om du är professionell fotograf kan du förstås också låta en juristbyrå sköta övervakningen.

(Om ditt problem är det motsatta, att någon laddat upp dina bilder på Commons mot din vilja och utan att du godkänt den uppgivna licensen, kan du lägga mallen {{copyvio}} på filbeskrivningssidan, eventuellt med ytterligare kommentarer på diskussionssidan. Vid behov får du hjälp här.)

En kort diskussion om problematiken finns på Commons:Enforcing license terms. I korthet:

 • Ofta räcker det att be vackert; folk vet inte vad fria licenser innebär (försäkra dig om att du själv vet det, om du ber mindre vackert).
 • Du kan skicka en räkning: om licensen inte följs har du rimligen rätt till den ersättning du fått om man avtalat med dig om att använda bilden på vanliga (kommersiella) villkor.
 • I vissa länder finns det en formell procedur för att kräva att bilderna tas bort (den för USA beskrivs kort).
 • Om du inte når samförstånd med användaren kan du gå till rätten. Antagligen lönar det sig att först tala med en jurist.

Inlägg[edit]

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[edit]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

{{PD-Sweden-photo}} och 1996 års lagändring[edit]

Liten översikt över fotografiers skyddstid:

 • 1919 års fotolag: Rätten till fotografier löper ut 15 år efter publicering, dock senast 15 år efter fotografens död, verkar det som enligt SOU 1956:25.
 • 1961 års fotolag: Rätten till fotografier löper ut 25 år efter att bilden framställts. Om bilden har konstnärligt eller vetenskapligt värde, är skyddstiden till 50 år från fotografens död. Om fotografen till en bild med konstnärligt eller vetenskapligt värde är anonym, löper skyddstiden ut 50 år efter att bilden först offentliggjordes. Om man dessförinnan lyckas identifiera fotografen eller att fotografiet först offentliggjordes efter den anonyme fotografens död, löper upphovsrätten ut 50 år efter upphovsmannens död. Om rätten redan löpt ut enligt 1919 års fotolag innan 1961 års fotolag infördes, verkar bilderna fortfarande ha varit fria. Observera att stillbilder i filmer räknas som fotografier om de framställts med hjälp av en kamera. I de fall fotografens dödsår är relevant, får det nog anses att fotografen är kameramannen.
 • 1994 års lagändring: rätten till fotografier flyttades från 1961 års fotolag till 1961 års upphovsrättslag. 25 år byts ut mot 50 år. Termen "fotograf" byts ut mot "upphovsman", med en not i förarbetena om att fotografen och upphovsmannen kan vara olika personer. Termen "konstnärligt eller vetenskapligt värde" byts ut mot verkshöjdskriteriet. Övergångsregler: Om rätten redan förfallit enligt tidigare regel, anses rätten fortfarande vara förfallen. Det finns även en not som säger att lagändringen inte medför att rätten förkortas om rätten enligt den äldre lagen skulle vara längre. 50 år efter fotografens död behöver t.ex. inte vara samtidigt som 50 år efter upphovsmannens död om fotografen och upphovsmannen skulle vara olika personer.
 • 1996 års lagändring: ny skyddstid för foton som uppnår verkshöjd. Grundregeln är 70 år efter upphovsmannens död (d.v.s. förlängning med 20 år). Om upphovsmannen är anonym, förfaller upphovsrätten 70 år efter att fotot först offentliggjordes (d.v.s. förlängning med 20 år). Om fotot inte offentliggjorts inom 70 år, förfaller dock skyddstiden redan 70 år efter framställandet, vilket ofta är tidigare än 50 år efter den anonyme upphovsmannens död enligt 1994 års lag. Fotografier som ingår i filmverk skyddas i 70 år räknad från det att den sist avlidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren och kompositören till musik som skrivits specifikt för filmen avlidit (d.v.s. man ska i regel titta på helt andra personers dödsår än enligt 1961 och 1994 års lagar). Noter om övergångsregler: Om skyddstiden är längre enligt äldre lag, gäller den längre skyddstiden (främst relevant om ena lagen säger att man ska titta på en persons dödsår medan andra lagen säger att man ska titta på en annan persons dödsår). Om rätten löpt ut enligt äldre lag, återfår verket ändå sitt skydd under återstoden av skyddstiden enligt 1996 års lag. Foton som saknar verkshöjd omfattas inte av detta och det finns folk som hävdar att detta inte heller gäller foton som uppnår verkshöjd, men jag kan inte finna någon pålitlig källa som säger huruvida foton som uppnår verkshöjd påverkas eller ej. Det finns ett EU-direktiv som säger att dessa foton måste återfå sin upphovsrätt, men det är möjligt att de svenska juristerna missade den detaljen vad gäller fotografier. Jag vet inte riktigt vad det i så fall skulle innebära om man t.ex. skulle överklaga något till EU-domstolen.

Finns det någon som kan bringa klarhet i vad som egenligen hände 1996? Om 1996 års lag inte återgav fotografiska verk sitt skydd, verkar det betyda att samtliga fotografiska verk som utgivits före 1946, eller som togs av fotografer som dog före 1946, är fria samt att dessa inte heller drabbas av några URAA-bekymmer enligt amerikansk rätt. Om det däremot är så att 1996 års lag gjorde att fotografiska verk åter skyddas, verkar det betyda att dödsåret 1946 sänks med ett år till 1945, att diverse fotgrafiska verk som givits ut före upphovsmannens död åter är skyddade samt att massvis av fotografier drabbas av URAA-bekymmer. --Stefan4 (talk) 19:23, 4 April 2015 (UTC)

Om jag har förstått det hela rätt så var lagändringen inte retroaktiv, dvs inga verk vars skyddstid gått ut fick något nytt skydd. /ℇsquilo 06:43, 7 April 2015 (UTC)
Även jag har hört folk säga att 1996 års lagändring inte är retroaktiv med avseende på fotografiska verk, men jag har inte sett någon säker källa på detta. Det finns även en risk att de personer som säger att 1996 års lagändring inte är retroaktiv kan ha blandat ihop 1996 års lagändring (som förlängde upphovsrätten på fotografiska verk) med 1994 års lagändring (som förlängde upphovsrätten på övriga fotografier). --Stefan4 (talk) 22:01, 11 April 2015 (UTC)

Stewards confirmation rules[edit]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 16:12, 10 April 2015 (UTC)