Commons:Bybrunnen

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Välkommen till Wikimedia Commons svenskspråkiga bybrunn
öppen sedan 9 november 2005
Torget Sunhultsbrunn 2006 10 08.JPG

Här kan du

 • ställa frågor om Commons eller om upphovsrätt och licenser
 • ge förslag till förbättringar eller
 • kommentera vad du än vill.

Placera nya inlägg längst ner på sidan och signera med ~~~~.

Bybrunnen finns på andra språk också. Länkar till dessa versioner finns högst upp på sidan. Den engelska är mest aktiv.

Gamla diskussioner finns i arkiven. Aktuellt arkiv är Commons:Bybrunnen/Arkiv/2013.

Skriv ett nytt inlägg


Mallar[edit]

Ett urval mallar att använda bland annat för olika licenser finns på Commons:Licensmallar. Bland mallarna finns sådana som anger en viss ofta använd källa (såsom Nordens Flora, Svenskt biografiskt handlexikon och olika myndigheter), eller vissa speciella typer av bilder (gamla fotografier, heraldiska vapen). En motsvarande, men mer eller mindre komplett, lista finns på Commons:Copyright tags, på engelska. Se även Commons:Första stegen/Licensering.

Behöver översättas[edit]

Svenska översättningar i behov av kraftig förbättring. Se Commons:Help page maintenance
(Lägg gärna till saker som behövs översättas här. Även systemmeddelanden.). Ta även bort sådant som fixats.

Brott mot din upphovsrätt[edit]

Det är rätt vanligt att bilder från Wikimedia Comons används utan att användningsvillkoren följs. Det är bara upphovsrättsinnehavaren som har rätt att ingripa juridiskt (inte t.ex. WMF eller gemenskapen här). Om dina bilder används utan att man följer villkoren i den licens du valt, och du vill få slut på det, måste du alltså själv ta i saken. Om du är professionell fotograf kan du förstås också låta en juristbyrå sköta övervakningen.

(Om ditt problem är det motsatta, att någon laddat upp dina bilder på Commons mot din vilja och utan att du godkänt den uppgivna licensen, kan du lägga mallen {{copyvio}} på filbeskrivningssidan, eventuellt med ytterligare kommentarer på diskussionssidan. Vid behov får du hjälp här.)

En kort diskussion om problematiken finns på Commons:Enforcing license terms. I korthet:

 • Ofta räcker det att be vackert; folk vet inte vad fria licenser innebär (försäkra dig om att du själv vet det, om du ber mindre vackert).
 • Du kan skicka en räkning: om licensen inte följs har du rimligen rätt till den ersättning du fått om man avtalat med dig om att använda bilden på vanliga (kommersiella) villkor.
 • I vissa länder finns det en formell procedur för att kräva att bilderna tas bort (den för USA beskrivs kort).
 • Om du inte når samförstånd med användaren kan du gå till rätten. Antagligen lönar det sig att först tala med en jurist.

Inlägg[edit]

Trademark discussion[edit]

Hi, apologies for posting this in English, but I wanted to alert your community to a discussion on Meta about potential changes to the Wikimedia Trademark Policy. Please translate this statement if you can. We hope that you will all participate in the discussion; we also welcome translations of the legal team’s statement into as many languages as possible and encourage you to voice your thoughts there. Please see the Trademark practices discussion (on Meta-Wiki) for more information. Thank you! --Mdennis (WMF) (talk)

Introducting Beta Features[edit]

(Apologies for writing in English. Please translate if necessary)

We would like to let you know about Beta Features, a new program from the Wikimedia Foundation that lets you try out new features before they are released for everyone.

Think of it as a digital laboratory where community members can preview upcoming software and give feedback to help improve them. This special preference page lets designers and engineers experiment with new features on a broad scale, but in a way that's not disruptive.

Beta Features is now ready for testing on MediaWiki.org. It will also be released on Wikimedia Commons and MetaWiki this Thursday, 7 November. Based on test results, the plan is to release it on all wikis worldwide on 21 November, 2013.

Here are the first features you can test this week:

Would you like to try out Beta Features now? After you log in on MediaWiki.org, a small 'Beta' link will appear next to your 'Preferences'. Click on it to see features you can test, check the ones you want, then click 'Save'. Learn more on the Beta Features page.

After you've tested Beta Features, please let the developers know what you think on this discussion page -- or report any bugs here on Bugzilla. You're also welcome to join this IRC office hours chat on Friday, 8 November at 18:30 UTC.

Beta Features was developed by the Wikimedia Foundation's Design, Multimedia and VisualEditor teams. Along with other developers, they will be adding new features to this experimental program every few weeks. They are very grateful to all the community members who helped create this project — and look forward to many more productive collaborations in the future.

Enjoy, and don't forget to let developers know what you think! Keegan (WMF) (talk) 19:37, 5 November 2013 (UTC)

Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 19:37, 5 November 2013 (UTC)

Batchuppladdningsmöte[edit]

Hej!

Vi på Wikimedia Sverige har märkt att det finns ett ökat intresse bland museum och andra organisationer av att dela med sig av sitt material på Wikimedia Commons. En bromskloss har dock blivit bristen på personer som kan genomföra denna typen av strukturerade massuppladdningar (batchuppladdningar) då detta kräver en blandning av teknisk kunskap samt god kännedom om hur Commons hanterar denna typen av ärenden samt vilka krav som ställs.

Därför är vi nu intresserade av att hålla ett möte/workshop med mål att träna upp fler användare som kan hjälpa till. Tanken är att dels gå igenom de verktyg som finns till förfogande men även att titta på vad mer som måste göras före, under och efter själva uppladdningen. Om detta första möte blir lyckat finns funderingar på att hålla liknande/uppföljande möte igen nästa år.

Mötet kommer att hållas i Stockholm men det finns möjlighet till ersättning för att täcka resekostnader.

När
Lördagen den 7 december, tid TBD
Var
Stockholm (preliminärt i föreningens kontor men alternativ lokal undersöks)
Vem letar vi efter?
Vi letar efter dig som är nyfiken samt är intresserad (och har möjlighet) att hjälpa till i framtiden. Viss programmeringskunskap samt kännedom om mediawiki/Commons krävs men en styrka i endera av dessa kan till viss del uppväga en brist i den andra.
Hur anmäler du dig?
Den som är intresserad kan anmäla sig direkt till mig på andre.costa@wikimedia.se eller via Special:EmailUser/André_Costa_(WMSE), med Batchuppladdningsmöte som rubrik. Ange din tekniska bakgrund, relevant wikivana samt varifrån du reser och om du behöver hjälp med att täcka resekostnaderna. Det är viktigt att bakgrundskunskaperna anges, dels för att mötet ska kunna få rätt inriktning och dels för att det vid många anmälningar kan vara tvunget att göra ett urval bland de sökande, då främst baserat på bakgrundskunskaperna.

Är något oklart eller om du är nyfiken så hojta bara till.

/André Costa (WMSE) (talk) 18:13, 8 November 2013 (UTC)

På grund av bristande intresse ställer jag nu in detta event. Om du var nyfiken/intresserad men datumet/formatet/platsen inte passade eller du var osäker på om dina grundkunskaper var otillräckliga får du gärna höra av dig. Förhoppningen är att med denna feedback kunna erbjuda en variant av mötet/workshopen som bättre passar önskemålen vid ett senare tillfälle. /André Costa (WMSE) (talk) 13:02, 29 November 2013 (UTC)

Bilder från Öppen handel[edit]

Vidareförmedlar en fråga jag fått eftersom ni är många och klokare än vad jag är.

Öppen handel är en kartbaserad mobilapp som ska beskriva handelsplatsers fysiska utformning ur tillgänglighetsperspektiv. Den bygger på OSM och tanken är att användarna ska bidra med bilder som beskriver entréer, utrymmen, trösklar, toaletter och annat som är relevant. Nu är dom på jakt efter en bilddatabas som kan ta emot de bilder som användarna laddar upp och se till att bilderna är tillgängliga i appen. Kraven från deras sida är att:

 • Det ska gå att ladda upp bilder och få tillgång till bilder via API
 • Beständigheten garanteras
 • Det ska gå att knyta OSM-ID till bilderna för att kunna koppla ihop dom med specifika platser (affärer eller restauranger) på en karta.

Med min begränsade kunskap känner jag att kraven uppfylls, vad har ni för uppfattning?

Nästa fundering är om bilderna främjar kunskap och bildning på ett sätt som gör att dom passar in på Commons. Alla bilder dom har hittills är CC-BY 3.0 och det står med i appen att bilder som tas och laddas upp släpps under den licensen. Hjälp gärna till med många och kloka tankar om det här.
/Axel Pettersson (WMSE) (talk) 10:14, 14 November 2013 (UTC)

Jag tror inte vi kan garantera beständigheten eller att alla bilder accepteras. Beslut om att hålla kvar bilderna måste fattas utgående från Commons' riktlinjer och det är fullt möjligt att en bild som betraktades lämplig då den laddades upp senare blir raderad, antingen på grund av problem med (bristfälligt dokumenterad) upphovsrätt eller för att mängden motsvarande bilder är stor nog att man inte vill behålla bilder av låg kvalitet.
Till att börja med tror jag nog att de flesta bilder kunde uppfattas vara av intresse, men när vi börjar ha hundratals bilder av snarlika svenska toaletter är risken stor att någon ifrågasätter dem. Med ett officiellt beslut om att bistå projektet kunde bilderna eventuellt få samma ställning som bilder använda av WMF-projekten, vilka automatiskt uppfattas som relevanta, men ett sådant beslut kräver omfattande diskussion (jfr Wikivoyage). Något slag av konsensus bland aktiva användare kan räcka, men ger inga garantier.
Om det inte kräver stora förberedande insatser vore det säkert möjligt att utnyttja Commons tills projektet fått en ställning som möjliggör andra lösningar. Det förutsätter dock antagligen att någon som känner Commons ser till att bilderna är av hygglig kvalitet och laddas upp i lämpliga kategorier med viss information, så att uppladdningarna inte förorsakar irritation.
--LPfi (talk) 11:10, 14 November 2013 (UTC)
Jag tänkte ge lite mer kött på benen om Öppen Handel.
Vad gäller copyright - Licensen, som alltså är alltså CC-BY 3.0, presenteras vid första uppstarten av appen, och informationen finns sedan tillgänglig under info-knappen i appen.
Vad gäller bildernas omfattning - Användarna är anonyma. De kan i appen se alla bilder som redan är kopplade till ett näringsställe, och väljer troligen bara att lägga till bilder på sådant som ännu inte är inventerat. Det bör alltså inte bli flera bilder på samma entré, provrum eller toalett. Om det finns 40000 näringsställen (butiker och matställen) i Sverige och dessa så småningom har i genomsnitt 2-3 bilder vardera handlar det alltså om i storleksordningen 100000 bilder totalt.
Vad gäller bildernas innehåll och kvalitet - Andra versionen som vi utvecklar nu i vinter kommer att ha en möjlighet att ange att en tidigare uppladdad bild bör tas bort. Användaren kan då också ange om det beror på att bilden är av dålig kvalitet, inaktuell eller har olämpligt (anstötligt) innehåll. Vi har då möjligheten att antingen bryta kopplingen mellan näringsstället och bilden i vår databas, eller att även ta bort bilden där den är lagrad. Om det är lämpligt att lagra bilderna på Wikimedia behöver vi veta vilket förfarande som är lämpligt.
Vad gäller beständigheten - Om en bild raderas i Wikimedia skulle det vara bra om vår server blir notifierad, så att vi kan ta bort kopplingen till näringsstället. Finns det en sådan möjlighet att "lyssna" på förändringar på enskilda bilder?
Hakke.k (talk) 13:58, 14 November 2013 (UTC)
För att ladda upp bilder på Commons bör man ha registrerat ett användarnamn. Detta användarnamn bör i allmänhet vara knutet till en viss person, men de flesta användare är anonyma (inga kontaktuppgifter behöver uppges, e-postadress anges ofta bl.a. med tanke på glömda lösenord). Det låter som om upphovsrättsfrågan är skött, och för dessa bilder finns det knappast orsak att tvivla på att det är frågan om egna verk.
Antalet bilder är inte ett problem för serverkapaciteten, men någon användare kan uppleva att bilder på tusentals svenska toaletter, varav många snarlika, inte behövs på Commons. Varje bild borde därför ha en länk till en presentation av projektet (enklast i form av en mall). Det vore bra om man kunde hänvisa till något slag av konsensus om att projektet är lämpligt på Commons. Har någon koll på eventuella relaterade WMF-projekt?
Bilder kan inte tas bort av vanliga Commons-användare, utan bilden måste märkas för diskussion om raderingen (eller i enkla fall radering av första bästa administratör). Bilder av bra kvalitet kommer antagligen att användas i andra sammanhang, så att bilden är "inaktuell" betyder inte alltid att den kan raderas (men dåliga bilder kan raderas då det finns bättre motsvarigheter). "Anstötlighet" gör inte nödvändigtvis bilden olämplig för Commons, men olämpliga bilder raderas förvisso ofta.
Det är antagligen lämpligt att markera att bilden ersatts med en viss annan eller att den bedömts onödig för ert projekt. Det vore till nytta om man på samma gång bedömde huruvida bilden sannolikt bör raderas också på Commons.
Det bör vara möjligt att låta servern kontrollera lämplig log för raderade bilder, men jag vet inte hur effektiva och vattentäta olika metoder är.
--LPfi (talk) 13:13, 15 November 2013 (UTC)
(redigeringskonflikt)Det kommer inte vara möjligt för er själva att radera bilden om den lagras på Wikimedia, så eventuella halvtaskiga mobilbilder på trösklar och toaletter kommer att ligga kvar tills någon manuellt tar bort dem.. Wikimedia har ett en projektavgränsning Commons:Project scope som bland annat stipulerar att bilderna Must be realistically useful for an educational purpose. Jag har själv svårt att föreställa mig att uppåt 100000 bilder med de beskrivna motiven kommer vara relevanta och användbara i utbildningssyfte och anser att det vore lämpligare att de lagras på annat håll. Med fri licens kan de bilder som anses användbara i projektet istället kopieras manuellt hit.--I99pema (talk) 13:16, 15 November 2013 (UTC)
Forcipiger flavissimus Yellow Longnose Butterflyfish PNG by Nick Hobgood.jpg

(tar bort indraget)

Om du vill ta reda på information om en bild går det bra via Wikimedia Commons öppna API. Bilden här till höger går att komma åt via länken: https://commons.wikimedia.org/w/api.php?action=query&iiprop=metadata|size|url&prop=imageinfo&format=xml&titles=Image:Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg

API:et visar bildens dimensioner, exif-data, länkar till Wikimedia Commons bildbank, mm.

För att använda bilden i en extern applikation kan man använda följande flöde:

 1. Ladda upp bilden på Wikimedia Commons.
 2. En användare talar om var bilden finns och vad den förställer för den externa applikationen som lagrar informationen i en databas.
 3. Applikationen gör en API-förfrågan och läser av ii descriptionurl och url.
 4. För att använda bilden används url följt av bildens upplösning i x-led följt av bildfilens namn. T.ex. bilden till höger med 200 pixlars bredd: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg/200px-Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg
 5. För att uppfylla licensvillkoren måste applikationen på något vis länka tillbaks till bildbeskrivningssidan. Denna länk får man om man läser av ii descriptionurl. T.ex.:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forcipiger_flavissimus_Yellow_Longnose_Butterflyfish_PNG_by_Nick_Hobgood.jpg
 6. Det kan var lämpligt att läsa av bildens höjd och bredd i samma veva för att gränssnittet i appen inte ska klappa ihop om någon laddat upp en oväntat smal eller bred bild.
 • Fallgropar: Url:en tycker inte om mellanslag. Översätt dessa till understrykningstecken.
 • En API-förfrågan visar om bilden finns eller inte.
 • Alla bilder skalas på begäran om av Wikimedias servrar och behöver inte mellanlagras.
 • Vill du leka med Commons API kan du göra det här:https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:ApiSandbox

Nasko (talk) 18:42, 14 November 2013 (UTC)

Call for comments on draft trademark policy[edit]

Se och förstå kategorier[edit]

Jag är ny här och har några problem med kategorier och jag har inte hittat några vettiga svar på detta hur jag än letat.
1. Om jag går in på en bild/fil t.ex https://commons.wikimedia.org/wiki/File:244._Rare_Breeds_Show_-_Daga.jpg skall jag då inte kunna så vilka kategorier den finns i?
Kan inte hitta det någonstans.
2. Jag hittar inte en sida där man kan bläddra eller hellre söka igenom de kategorier som finns. Denna wiki/Category:Topics finns men kan ju inte vara alla.
3. På denna sida https://toolserver.org/~daniel/WikiSense/CommonSense.php? finns ett verktyg men om man skriver in horse i keywords och sedan klickar find category så blir det bara error. Någon som vet hur det var tänkt.

Alla förslag och tankar hur man skall hitta kategorier på en fil eller fatta detta system är välkommna. Göran (talk) 17:49, 19 November 2013 (UTC)

1 Kategorierna finns längst ner på sidan. Bilden du länkar till ligger 5 olika kategorier.
2 Det enklaste sättet att hitta kategorier är att leta upp en liknande bild och kolla vad den har för kategorier och stjäla dem. Man kan lägga till kategorier genom att klicka på plustecknet bredvid kategorierna Du måste veta de första bokstäverna i kategorins namn för att de ska dyka upp. Saknar du någon kategori kan du skapa den.
3 Verktyget du använder är inte helt stabilt och alla verktyg som finns på toolservern kommer att skrotas nästa år. Anslagen har det senaste året minskat med 90 %. Ingen vill satsa pengar på något som ska läggas ner. Servrarna kommer gå tills de rasar och de som fortfarande fungerar om ett år kommer att säljas - resten kommer att skrotas.
Strunta i verktygen. Klicka runt i kategorierna på bilderna och se var de leder. Så tror jag de flesta wikipedianer gör. Nasko (talk) 22:24, 19 November 2013 (UTC)


Tack för infon men jag kan INTE (kanske blind) se kategorierna nederst på sidan. Under Metadata kommer de länkar som finns på alla sidor. Det är därför jag inte fattar det. Kan du vänligen beskriva tydligare var jag skulle se det för jag hittar inte, tackar.
Jag har lagt upp en skärmdump här http://skulpturalasmycken.se/images/wikimedia/kategorier.png så du kan se vad jag ser. Göran (talk) 10:00, 20 November 2013 (UTC)
Ser annorlunda ut för mig.[1] Edaen (talk) 12:35, 20 November 2013 (UTC)
Är det då någon som vet var man vänder sig eftersom jag tydligen inte kan se t.ex. kategorierna. Vem har hand om det tekniska? Göran (talk) 12:45, 20 November 2013 (UTC)
Använder du en spegel av Commons? Pröva att gå in på https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page och söka upp filen. Edaen (talk) 12:50, 20 November 2013 (UTC)
Ursäkta mitt ändrande men nu har jag hittat det. Det handlar om de inställningar man har när man är inloggad. Under Inställningar/Utseende kan man välja olika typer. Denna ena där ger den effekten att kategorierna inte syns längst nere. Vet inte om det är meningen men i så fall borde man inte får den automatiskt, men nu funkar det så tack för diskussionen. Göran (talk) 15:11, 20 November 2013 (UTC)

Radera versioner av bilder[edit]

Den här bilden File:Föreningsfunktion.svg
var jag tvungen att ladda upp tre gånger innan jag fick rätt på ett problem i filen som uppstod vid själva uppladdningen.
- Hur går jag tillväga med att radera de tidigare två versionerna då de är korrupta?
- Tanken var inte att filen skulle visas här utan bara vara en länk men vet ej hur det skall anges så berätta gärna för mig. Tackar för hjälp Göran (talk) 13:12, 24 November 2013 (UTC)

Du skulle kunna be en administratör att radera de tidigare versionerna, men radering döljer bara versionerna för allmänheten och frigör inget lagringsutrymme, så det finns egentligen ingen mening med det.
För att länka till filbeskrivningssidan lägger man till ett kolon före filnamnet. Jag har pillat i ditt inlägg – hoppas att det är OK. :) LX (talk, contribs) 16:43, 25 November 2013 (UTC)
Tackar för infon och för att du ändrade. Det är så mycket att lära sig här men det känns bra att det går framåt, tackar. Goran tek-en (talk) 18:14, 25 November 2013 (UTC)

Affischer[edit]

Hej!

Jag försöker dokumentera ett arrangemang jag var delaktig i, bl.a. gjorde jag ex. affischerna, som jag anser har värde av att finnas på Wikipedia för referenser både för mig, artister/band, besökare och likasinnade–kort sagt tycker jag att det har allmänintresse. Är affischer OK att ladda upp?

Wikipedia-sidan återfinns på: https://sv.wikipedia.org/wiki/Campingscenen om det hjälper råd. Som man även ser där så är det svårt att källhänvisa till annat än arkivmaterial som bara finns på ett mindre antal persondatorer, det mesta skrivna på nätet om scenen är recensioner och åsikter. Jag har mindre skärmdumpsversioner av affischerna redo för uppladdning, men då jag nära på med en gång efter tillägget av wiki-sidan fick klagomål på avsaknad av ex. källor vill jag inte trampa på fler tår.

Om du är upphovsrättsinnehavare (skapare) av affischerna så får du ladda upp dem, men läs först igenom Commons:Licensing så att du förstår vilka rättigheter som du ger bort när du laddar upp dem. /ℇsquilo 10:41, 19 December 2013 (UTC)
Tänk också på att du måste ha skapat allt på affischen själv, om du exempelvis har använt bilder eller dylikt som andra har tagit på affischen så måste du också ha tillstånd från exempelvis fotografen som tagit bilden. Eftersom att relevansen är ifrågasatt på Wikipedia kan det vara värt att du åtminstone på artikelns diskussionssidan hänvisar till några av artiklarna om och recensionerna av framträdanden på scenen, för att visa att den var omskriven.--ArildV (talk) 11:07, 19 December 2013 (UTC)
Dessutom behöver du kontakta COM:OTRS eftersom affischerna visats utanför Commons innan de laddats upp här. --Stefan4 (talk) 14:39, 19 December 2013 (UTC)

Katalogskydd på Commons[edit]

Om ett verk enbart omfattas av katalogskydd, går det då att ladda upp det på Commons? Jag tänker närmast på Den civila lokalförvaltningens gränser 1630–1952. Edaen (talk) 19:58, 19 December 2013 (UTC)

Förmodligen. Katalogskydd finns inte i USA, så om katalogskyddet gått ut, behöver du bara avgöra om förteckningen uppnår verkshöjd i vanlig mening. För svensk del kanske NJA 1995 s. 256 kan vara till hjälp. --Stefan4 (talk) 20:26, 19 December 2013 (UTC)
Tack. Det verkar vara ett gränsfall. Edaen (talk) 21:35, 19 December 2013 (UTC)

URAA och 1943[edit]

Nu är det 2014 och upphovsrätten har löpt ut i Europa för verk av upphovsmän som avled 1943, däribland skulptören Gustav Vigeland, kompositören Alice Tegnér och målaren Nils Dardel. Massor av foton från Vigelandanlegget i Oslo, som tidigare var raderade, har återskapats. Men klarar sig dessa undan URAA? Blir de fria, även på Commons? --LA2 (talk) 15:14, 2 January 2014 (UTC)

Statyer i Oslo är bara fria i USA om de publicerades före 1923. Enligt amerikansk rättspraxis publicerades statyer då de placerades på en offentlig plats där allmänheten kunde beskåda och fotografera dem. Det är förmodligen jättejobbigt att ta reda på när statyerna publicerades för första gången. T.ex. står det att nb:Sinnataggen framställdes 1928 men att den placerades ("gavs ut") i parken i Oslo 1940. Gavs den ut på någon annan ort före 1940? Det skulle vara mycket bättre för Commons om man bara behöver vänta tills det gått 95 år sedan 1928 än om man måste vänta tills det gått 95 år sedan 1940. --Stefan4 (talk) 15:45, 4 January 2014 (UTC)
Alice Tegnér är för övrigt ett annat problem. Det verkar knappt finnas några ljudupptagningar alls som är fria i både Sverige och USA.
Enligt 45 § URL skyddas en ljudupptagning av ett framförande av ett musikaliskt verk i 50 år från den tidpunkt då ljudupptagningen publicerades för första gången. Lite här och var i 45 § finner man orden "Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt denna paragraf är ogiltigt" vilket för Commons' del innebär att rättighetsinnehavaren inte har möjlighet att göra en ljudupptagning av ett framförande av ett musikaliskt verk tillgänglig under en fri licens. Alltså kan Commons förmodligen inte ha några ljudinspelningar av framföranden gjorda efter 1963, oavsett om det finns något tillstånd från den framförande konstnären eller ej.
Enligt amerikanska upphovsrättslagen följer inte ljudupptagningar gjorda före 15 februari 1972 federal lag utan delstatlig lag. Många delstater har helt glömt bort att skriva in i lagen att upphovsrätt till ljudupptagningar ska förfalla någon gång. Dessutom skiljer sig lagarna väldigt åt från delstat till delstat. Se t.ex. detta rättsfall från New York från 2005 där brittiska ljudupptagningar från 1930-talet befanns vara upphovsrättsskyddade i New York trots att rättigheten till ljudupptagningarna förföll i Storbritannien under 1980-talet, det vill säga långt före 1996. De amerikanska reglerna för gamla ljudupptagningar är väldigt röriga, och det är mycket möjligt att samtliga ljudupptagningar, även ljudupptagningar från 1800-talet, skyddas av delstatlig upphovsrätt i USA.
Så:
 • USA: Alla ljudupptagningar kräver tillstånd från framställaren av ljudupptagningen.
 • Sverige: Inga ljudupptagningar av framföranden gjorda efter 1963 verkar vara fria eftersom rättighetsinnehavaren verkar sakna rätten att göra ljudupptagningarna tillgängliga under en fri licens. Antar att det betyder att allt i t.ex. Category:Videos in Swedish och Category:Videos from Sweden måste raderas. --Stefan4 (talk) 16:10, 4 January 2014 (UTC)
Har du något stöd i rättsfall eller utlåtande från juridiska experter som stödjer tolkningen att Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt denna paragraf är ogiltigt även omfattar fall där upphovsmannen självmant, utan att ingå avtal med någon annan part, avstår sin rätt? Infördes inte den skrivningen förövrigt 2013?--ArildV (talk) 16:30, 4 January 2014 (UTC)
Det citerade stycket finns till yttermera visso i paragraf 45 a som reglerar fall där "en utövande konstnär som har rätt till en ljudupptagning enligt 45 § har överlåtit denna rätt till en framställare av ljudupptagningar mot en engångsersättning" och avtalsvillkor borde därmed enbart syfta på avtal där konstnären har överlåtit rätten till en framställare av ljudupptagningar.
Mao "ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt denna paragraf är ogiltigt" gäller bara avtal mellan konstnär som har rätt till ljudupptagning och framställare av ljudupptagningar där man inte kan avtala bort den ersättningen som konstnären har rätt till från framställaren av ljudupptagning vid ett sådant avtal.--ArildV (talk) 16:58, 4 January 2014 (UTC)
Enligt Olssons "Copyright" från 2009 ligger det i uttrycket "framförande" att det skall vara ett levandegörande av verket, men det finns inga kvalitetskrav. Enligt samme författare är antagligen en inläsning av ett litterärt verk på en talbok att anse som framförande. Ett rent uppläsande av texten kan knappast anses som ett "framförande". (Olsson s. 271) Är det någon video här som 1) är ett levandegörande av 2) ett verk (eller folklore)? Edaen (talk) 17:20, 4 January 2014 (UTC)
En "framställare av ljudupptagning" är väl alla som har tillstånd att framställa exemplar av ljudupptagningen? För att en ljudupptagning ska kunna anses vara "fri" krävs det att envar ska kunna framställa exemplar av ljudupptagningen utan att behöva betala ersättning till den utövande konstnären och utan att riskera att bli av med tillståndet att framställa exemplar om den utövande konstnären skulle få för sig att ljudupptagningen inte bjuds ut till försäljning i tillräckligt stor upplaga.
Om upphovsmannen "självmant, [...], avstår sin rätt" (t.ex. genom att märka ljudupptagningen med {{cc-by-4.0}}) överlåter väl upphovsmannen sin rätt till samtliga nu levande och samtliga framtida personer?
Pianoinspelningen File:Videvisan (Tegner)5.ogg verkar vara ett "levandegörande" av ett musikaliskt verk, men jag är inte säker på hur exakt man ska skilja på exempelvis en uppläsning som är ett framförande och en uppläsning som inte är det (jfr. Olsson om ljudböcker ovan). Är t.ex. talen i Category:Nobel Prize 2009 videos framföranden? Här kan man också ifrågasätta om upphovsmännen till talen har gett tillstånd till att göra sina litterära verk (talen nedskrivna på papper) tillgängliga under en fri licens. --Stefan4 (talk) 23:51, 4 January 2014 (UTC)
Om andra stycket är ett svar på mitt inlägg så förstår jag det inte riktigt. Skrivningen Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt denna paragraf är ogiltigt finns i paragraf 45 a och den paragrafen handlar enbart om när en konstnär som har rätt till en ljudupptagning enligt 45 § har överlåtit denna rätt till en framställare av ljudupptagningar mot en engångsersättning. Om konstnären istället släppt verket under exempelvis {{cc-by-4.0}} har han inte överlåtit rätten till en framställare av ljudupptagningar mot en engångsersättning och då är paragrafen irrelevant.
Så med andra ord hur kan du tolka skrivningen som att rättighetsinnehavaren generellt inte har möjlighet att göra en ljudupptagning av ett framförande av ett musikaliskt verk tillgänglig under en fri licens?
45 a § gäller dessutom enbart tilläggsersättning (när konstnär har upplåtit ljudupptagning till framställare av ljudupptagningar för en engångsersättning) och tilläggsersättningen baseras på "intäkter som framställaren haft till följd av rätten att utnyttja upptagningen" Med andra ord kan jag inte se vad i den paragrafen som överhuvudtaget påverkar möjligheten att göra något tillgängligt under en fri licens.--ArildV (talk) 00:28, 5 January 2014 (UTC)
Orden "Ett avtalsvillkor som inskränker konstnärens rätt enligt denna paragraf är ogiltigt" finns i 45 a §, 45 c § och 45 d §. I 45 d § finns det inget krav på att den framförande konstnären måste begära ersättning. En licens som kan hävas med hänvisning till 45 d § är inte fri. --Stefan4 (talk) 00:40, 5 January 2014 (UTC)
Jag hittar inte orden i 45 c § däremot i 45 d §. Jag ser dock inte hur den paragrafen hindrar upphovsmannen och rättighetsinnehavaren att göra det tillgängligt under en fri licens? Ingeting i lagens rätt att häva avtalet om överlåtelse hindrar en sådan överenskommelse mellan parterna (notera att 45 d gäller när konstnären som har rätt till en ljudupptagning enligt 45 § har överlåtit denna rätt till en framställare av ljudupptagningar).
Men jag får fortfarande inte ihop det med varför inte Commons skulle kunna ha inspelningar gjorda efter 1963. Uppenbart kan vi ha kvar alla där konstnären själv äger rättigheterna och där konstnären framför ett verk som inte längre skyddas av upphovsrätten och alla där upphovsmannen och rättighetsinnehavaren gemensamt har bestämt att släppa upptagningen under en fri licens. Eller?--ArildV (talk) 01:07, 5 January 2014 (UTC)
Enligt Olsson, s. 271, gäller skyddet inte "sound-alikes". Om framförandet inte är självständigt, utan härmar någon annans upphovsrättsfria tolkning, är det således fritt. Olsson ger en lista på sådant som inte är skyddat. Dit hör imitatörer, akrobater, magiker och trollerikonstnärer. Inte heller varieté- och cirkusartister eller clowner skyddas av svensk lag. Olssons lista verkar bygga på SOU 1956:25, sidan 380 och K. Maj:ts prop. 1960:17. Detta bland annat för att undvika gränsdragningsproblem mot sådant som skall vara fritt som idrottsprestationer och isdans med mera. Edaen (talk) 11:44, 5 January 2014 (UTC)

Fixa till huvudsidan?[edit]

Se Talk:Huvudsida#Uppiffning för ett förslag till en uppiffning av huvudsidan (baserad på nuvarande Main Page-layouten. Och som en del av detta, vad ska vi kalla/kallar vi Valued images? /Lokal_Profil 09:21, 17 February 2014 (UTC)

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[edit]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

språk i bokstavsordning?[edit]

Mariles69 (talk) 13:07, 21 February 2014 (UTC) Hej Är det möjligt att förändra så att funktionen "Välj språk" lägger språken i bokstavsordning? Det är rörigt under det valet och tar tid att leta upp det språk man vill ha...inte bara för mig utan förmodligen även för andra som använder sig av Commons.

/Maria

Men språken ligger väl redan i bokstavsordning efter vad för språkkod de har? Med all annan bokstavsordning skulle ju språken ligga i olika ordning beroende på vilket språk du valt tidigare. / Achird (talk) 16:04, 21 February 2014 (UTC)

Amendment to the Terms of Use[edit]

Call for project ideas: funding is available for community experiments[edit]

IEG key blue.png

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

Do you have an idea for a project that could improve your community? Individual Engagement Grants from the Wikimedia Foundation help support individuals and small teams to organize experiments for 6 months. You can get funding to try out your idea for online community organizing, outreach, tool-building, or research to help make Wikimedia Commons better. In March, we’re looking for new project proposals.

Examples of past Individual Engagement Grant projects:

Proposals are due by 31 March 2014. There are a number of ways to get involved!

Hope to have your participation,

--Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 19:44, 28 February 2014 (UTC)

Översättningssprint, söndag 6 april[edit]

Wikimedia Sverige tänkte hålla ett översättningssprint där vi utöver översättningen av MediaWiki-mjukvaran även tänkte titta på översättningsmöjligheterna i Wikidata, Commons och övriga flerspråkiga Wikimedia-projekt. Om det är någon här som är van översättare eller bara nyfiken är ni väldigt välkomna den 6 april 14:00-18:00 till Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Vi sitter i hörnrummet innanför glasgången mellan Café Blom och biblioteket.

Wikimedia Sverige bjuder på fika så skriv gärna upp er på Wikipedia:Wikiträffar så att vi vet hur mycket som ska köpas. För er som inte kan delta på plats finns det även en Google hangout (se detaljer på Wikiträffar) som man kan ansluta till om man vill delta i sprinten eller har frågor.

Hoppas att få träffa många av er på plats eller i hangouten. /André Costa (WMSE) (talk) 15:58, 12 March 2014 (UTC)

Kort klargörande om att man inte behöver betala inträde till museet för att komma till rummet där Wikimedia Sverige sitter. För detaljer om vad som preliminärt ska översättas samt om du vill lämna förslag ta en titt på sidan här. Ses på söndag! /André Costa (WMSE) (talk) 08:57, 2 April 2014 (UTC)

Proposed optional changes to Terms of Use amendment[edit]

Hello all, in response to some community comments in the discussion on the amendment to the Terms of Use on undisclosed paid editing, we have prepared two optional changes. Please read about these optional changes on Meta wiki and share your comments. If you can (and this is a non english project), please translate this announcement. Thanks! Slaporte (WMF) 21:55, 13 March 2014 (UTC)

Changes to the default site typography coming soon[edit]

This week, the typography on Wikimedia sites will be updated for all readers and editors who use the default "Vector" skin. This change will involve new serif fonts for some headings, small tweaks to body content fonts, text size, text color, and spacing between elements. The schedule is:

 • April 1st: non-Wikipedia projects will see this change live
 • April 3rd: Wikipedias will see this change live

This change is very similar to the "Typography Update" Beta Feature that has been available on Wikimedia projects since November 2013. After several rounds of testing and with feedback from the community, this Beta Feature will be disabled and successful aspects enabled in the default site appearance. Users who are logged in may still choose to use another skin, or alter their personal CSS, if they prefer a different appearance. Local common CSS styles will also apply as normal, for issues with local styles and scripts that impact all users.

For more information:

-- Steven Walling (Product Manager) on behalf of the Wikimedia Foundation's User Experience Design team