Commons:Bybrunnen

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Välkommen till Wikimedia Commons svenskspråkiga bybrunn
öppen sedan 9 november 2005
Torget Sunhultsbrunn 2006 10 08.JPG

Här kan du

  • ställa frågor om Commons eller om upphovsrätt och licenser
  • ge förslag till förbättringar eller
  • kommentera vad du än vill.

Placera nya inlägg längst ner på sidan och signera med ~~~~.

Bybrunnen finns på andra språk också. Länkar till dessa versioner finns högst upp på sidan. Den engelska är mest aktiv.

Gamla diskussioner finns i arkiven. Aktuellt arkiv är Commons:Bybrunnen/Arkiv/2014.

Skriv ett nytt inlägg


Mallar[edit]

Ett urval mallar att använda bland annat för olika licenser finns på Commons:Licensmallar. Bland mallarna finns sådana som anger en viss ofta använd källa (såsom Nordens Flora, Svenskt biografiskt handlexikon och olika myndigheter), eller vissa speciella typer av bilder (gamla fotografier, heraldiska vapen). En motsvarande, men mer eller mindre komplett, lista finns på Commons:Copyright tags, på engelska. Se även Commons:Första stegen/Licensering.

Behöver översättas[edit]

Svenska översättningar i behov av kraftig förbättring. Se Commons:Help page maintenance
(Lägg gärna till saker som behövs översättas här. Även systemmeddelanden.). Ta även bort sådant som fixats.

Brott mot din upphovsrätt[edit]

Det är rätt vanligt att bilder från Wikimedia Comons används utan att användningsvillkoren följs. Det är bara upphovsrättsinnehavaren som har rätt att ingripa juridiskt (inte t.ex. WMF eller gemenskapen här). Om dina bilder används utan att man följer villkoren i den licens du valt, och du vill få slut på det, måste du alltså själv ta i saken. Om du är professionell fotograf kan du förstås också låta en juristbyrå sköta övervakningen.

(Om ditt problem är det motsatta, att någon laddat upp dina bilder på Commons mot din vilja och utan att du godkänt den uppgivna licensen, kan du lägga mallen {{copyvio}} på filbeskrivningssidan, eventuellt med ytterligare kommentarer på diskussionssidan. Vid behov får du hjälp här.)

En kort diskussion om problematiken finns på Commons:Enforcing license terms. I korthet:

  • Ofta räcker det att be vackert; folk vet inte vad fria licenser innebär (försäkra dig om att du själv vet det, om du ber mindre vackert).
  • Du kan skicka en räkning: om licensen inte följs har du rimligen rätt till den ersättning du fått om man avtalat med dig om att använda bilden på vanliga (kommersiella) villkor.
  • I vissa länder finns det en formell procedur för att kräva att bilderna tas bort (den för USA beskrivs kort).
  • Om du inte når samförstånd med användaren kan du gå till rätten. Antagligen lönar det sig att först tala med en jurist.

Inlägg[edit]

Universal Language Selector will be enabled by default again on this wiki by 21 February 2014[edit]

On January 21 2014 the MediaWiki extension Universal Language Selector (ULS) was disabled on this wiki. A new preference was added for logged-in users to turn on ULS. This was done to prevent slow loading of pages due to ULS webfonts, a behaviour that had been observed by the Wikimedia Technical Operations team on some wikis.

We are now ready to enable ULS again. The temporary preference to enable ULS will be removed. A new checkbox has been added to the Language Panel to enable/disable font delivery. This will be unchecked by default for this wiki, but can be selected at any time by the users to enable webfonts. This is an interim solution while we improve the feature of webfonts delivery.

You can read the announcement and the development plan for more information. Apologies for writing this message only in English. Thank you. Runa

Process ideas for software development[edit]


Hello,

I am notifying you that a brainstorming session has been started on Meta to help the Wikimedia Foundation increase and better affect community participation in software development across all wiki projects. Basically, how can you be more involved in helping to create features on Wikimedia projects? We are inviting all interested users to voice their ideas on how communities can be more involved and informed in the product development process at the Wikimedia Foundation.

I and the rest of my team welcome you to participate. We hope to see you on Meta.

Kind regards, -- Rdicerb (WMF) talk 22:15, 21 August 2014 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Grants to improve your project[edit]

Apologies for English. Please help translate this message.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals for funding new experiments from September 1st to 30th. Your idea could improve Wikimedia projects with a new tool or gadget, a better process to support community-building on your wiki, research on an important issue, or something else we haven't thought of yet. Whether you need $200 or $30,000 USD, Individual Engagement Grants can cover your own project development time in addition to hiring others to help you.

Ej vector[edit]

Jag hittade en användare som laddat upp bilder i svg-format som ej är vetorgrafik. Vet någon om det finns ett lätt sätt att åtgärda detta? Eller är det manuellt jobb som gäller? – GeMet [talk]

För att bli bra är det tyvärr manuellt arbete som gäller. Man kan använda autotrace för att konvertera bilderna men resultatet är ofta taskigt. Märk gärna upp sådana bilder med {{BadSVG}}. /Lokal_Profil 11:50, 4 September 2014 (UTC)

Change in renaming process[edit]

-- User:Keegan (WMF) (talk) 16:23, 9 September 2014 (UTC)

Mall för offentliga handlingar enligt 26 a §[edit]

Med anledning av ifrågasättande av {{PD-Sweden-URL9}} för handlingar upprättade hos myndigheter som inte är författningar, beslut eller yttranden men däremot faller under någon av 26 eller 26 a §§ vore det kanske lämpligt att skapa en mall för detta syfte? I samband härmed kunde man också ta en närmare titt på PSI-lagens relevans för Wikimediaprojekten. Edaen (talk) 13:16, 14 September 2014 (UTC)

För 26 och 26 a § § används mallen {{nonderivative}}. --Stefan4 (talk) 15:31, 15 September 2014 (UTC)
Det där får du förklara närmare. Enligt E-delegationen är "Utgångspunkten är att handlingar som har lämnats ut med stöd av 2 kap. TF fritt vår vidareutnyttjas."[1] Kan du förklara hur SCB kommer fram till att "SCB:s och övriga statistikansvariga myndigheters statistikdatabaser får fritt vidareutnyttjas för kommersiella ändamål utan att det krävs något särskilt tillstånd eller avtal." E-delegationen skriver också:
En myndighet får inte i samband med ett utlämnade av allmänna handlingar uppställa begränsningar för vidareutnyttjandet som saknar stöd i offentlighets- och sekretesslagen. En myndighet kan alltså inte i andra situationer uppställa krav på att mottagaren ska acceptera vissa villkor för vidareutnyttjandet.[2]
Begränsningarna rör alltså sekretess. Rimligen gäller andra regler än upphovsrätt för det fall att man skulle förvanska handling från en myndighet. Edaen (talk) 15:51, 15 September 2014 (UTC)
Stadgandet infördes genom SFS 1989:396 och i propositionen står det:
En tredje kategori, slutligen, omfattar alla andra verk som innefattas i begreppet handlingar upprättade av myndighet. Sådana verk får återges utan samtycke av upphovsmannen men dennes ideella rätt skall respekteras.
Grundprincipen är således att handlingar som har upprättats av myndig­heter inte är föremål för upphovsrätt.
[3]
Så nej, handlingar som upprättats av myndigheter skyddas inte av upphovsrätt även om de utgör annat än författningar, beslut eller yttranden. Den ideella rätten är inget hinder för användning på Commons. Edaen (talk) 21:25, 15 September 2014 (UTC)
Praktiskt genomförande.

Nu när invändningen är undanröjd kanske man kan gå in på det praktiska? Det rör sig om en stor mängd texter och intresset borde vara betydande för en standardformulering för detta material. Edaen (talk) 10:23, 16 September 2014 (UTC)