Coronation and royal robes

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Monarchs have often worn ceremonial robes at their coronations and investitures.The mantles of the emperors and kings are called coronation mantles.Some monarchs have taken an oath and were not crowned. Their mantles are of the same design as those of the crowned monarchs.

There are also the less costly mantles that were used for other ceremonies. They are made after the fashion of the coronation mantles.Monarchs that were not crowned, small rulers (as the Grand-dukes in Germany) and the members of royal families are often depicted in this way.

These ceremonial regal robes, the Germans call them "Prunkmäntel" may be called "ceremonial regal robes" to distinghuish them from the robes that were worn at coronations.
Nederlands: Monarchen hebben vaak bijzondere ceremoniële mantels en kleding gedragen tijdens hun kroningen en

inhuldigingen.Deze mantels worden kroningsmantels genoemd. Sommige vorsten legden alleen een eed af. Dan lijkt het juister om van een "koningsmantel" te spreken.

Er zijn ook iets minder kostbare of voor andere plechtigheden gebruikte mantels die sterk op de koningsmantels lijken. Deze worden wel "pronkmantels" genoemd.Niet gekroonde vorsten, kleinere vorsten zoals groothertogen en familieleden van vorsten zijn vaak met deze mantels afgebeeld.

See also[edit]

English: Coronation mantles and regal mantles,

Nederlands: Kroningsmantels, koningsmantels[edit]

Pronkmantels, ceremonial regal robes[edit]