MediaWiki talk:Sitenotice-translation

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search


Localization of message for ms[edit]

{{edit protected}}

Please add

|ms=Pelayan Yayasan Wikimedia telah dikemas kini apabila suatu [[:en:OpenSSL#Heartbleed bug|kerentanan]] dikenal pasti dalam perisian OpenSSL. Sebagai langkah berjaga-jaga, semua pengguna Commons dikehendaki untuk melog masuk sekali lagi dengan menggunakan versi perisian yang baru dan selamat. Walaupun tiada apa-apa bukti pelanggaran pelayan atau kehilangan data pengguna, Yayasan Wikimedia [https://blog.wikimedia.org/2014/04/10/wikimedias-response-to-the-heartbleed-security-vulnerability/ menyarankan] kepada semua pengguna supaya menukar [[Special:ChangePassword|kata laluan]] untuk memastikan keselamatan maksimum akaun mereka.

Thanks. 26 Ramadan (talk) 11:27, 12 April 2014 (UTC)

 Not done Sitenotice ended. --Mormegil (talk) 12:43, 14 April 2014 (UTC)

Localization of message for el[edit]

{{edit protected}}

Please add

|el= Οι εξυπηρετητές του Wikimedia Foundation έχουν ενημερωθεί μετά την ανακάλυψη ενός προβλήματος στο λογισμικό του OpenSSL. Σαν προληπτικό μέτρο εξαναγκάστηκαν όλοι οι χρήστες να αποσυνδεθούν και να συνθεθούν εκ νέου. Αν και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι οι χρήστες του Wikimedia Foundation έχουν γίνει στόχος τέτοιας επίθεσης ως επιπλέον προφύλαξη, προτείνουμε σε όλους τους χρήστες να [[Special:ChangePassword|αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής]] τους.

Thanks. Xoristzatziki (talk) 13:24, 12 April 2014 (UTC)

 Not done Sitenotice ended. --Mormegil (talk) 12:43, 14 April 2014 (UTC)

Localization of message for vi[edit]

{{edit protected}}

Please add

|xx=<div class="plainlinks" style="border: 1px solid #FF3333; background-color: #F9EBEB; padding: .5em"><p>Các máy chủ của Quỹ Wikimedia đã được cập nhật sau khi một [[:vi:OpenSSL#Heartbleed|lỗ hỏng nghiêm trọng]] được khám phá trong phần mềm OpenSSL. Chúng tôi đã phòng ngừa bằng cách bắt buộc tất cả mọi người dùng Commons phải đăng nhập lại qua một phiên bản an toàn hơn của phần mềm.

Chưa phát hiện dấu hiệu ai lợi dụng lỗ hỏng này để tấn công các máy chủ hoặc ăn cấp thông tin người dùng. Tuy nhiên, Quỹ Wikimedia vẫn [[wmfblog:2014/04/10/wikimedias-response-to-the-heartbleed-security-vulnerability/|khuyến khích]] mọi người [[Special:ChangePassword|đổi mật khẩu]] càng sớm càng tốt để bảo vệ tài khoản.</p></div>

Thanks.

 – Minh Nguyễn (talk, contribs) 06:37, 13 April 2014 (UTC)

 Not done Sitenotice ended. --Mormegil (talk) 12:43, 14 April 2014 (UTC)

Localization of message for pt-br[edit]

{{edit protected}}

Please add

|xx=

Thanks.


Não sei o que é isso, e não sei quem é você, não vou fazer nada. Ana Gauna (talk) 18:32, 13 April 2014 (UTC)

 Not done Sitenotice ended. --Mormegil (talk) 12:43, 14 April 2014 (UTC)