Norrköpings hällristningar

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
  • sv: Under bronsåldern var Norrköpingstrakten ett centrum på den nuvarande svenska östkusten, åtminstone om man räknar utifrån de hällristningar och bronsåldersrösen som inristades och restes vid den dåvarande Bråviken som var betydligt bredare och stod högre än idag (stora delar av nuvarande Vikbolandet var under denna tid en skärgård). Det finns tusentals kända hällristningar i Norrköpingstrakten, man hittar dem bland annat vid Ekenberg, Fiskeby, Hageby, Herrebro, Himmelstalund, Karlsberget, Leonardsberg, Nybble (Kvillinge sn), Såpkullen, Skälv, Skärlunda, Åby (Kuddby sn) och Östra Eneby. Det som förenar dem är att de flesta ligger kring nuvarande Motala ström, alltifrån sjön Glan ned till Norrköpings centrum. De flesta hittas i ett område på 2 x 5 km och omfattar mer än 7300 kända ristningar (varav 4000 skålgropar), men då Norrköping har expanderat kraftigt de senaste århundradena har nog flera försvunnit och ännu fler är oupptäckta (idag är det viktigare att försöka bevara dem som finns, än hitta nya motiv), så som i Knäppingsborg i centrala delen av staden. Motiven företrädds främst av skålgropar och skepp, men även människor och djur (björn, hjort, hundar, hästar, rådjur, svin och älg) framträder. Vapen som spjut, svärd och yxor, samt solsymboler finns också i bildvärlden. Förr markerades flera hällristningar med att man borrade ned järnhållare med hällristningssymboler och skyddsräcken av samma material, idag har många av dessa rostat sönder eller kvarstår fragmentariska, en del håller nog några decennier till. Ny mossa har växt på många hällristningar som tidigare har varit avtäckta och av dem som inte är mossbetäckta så är en stor del inte ifyllda med den klassiska rödfärgen (all bearbetning får dem att sakta vittra sönder) och ses därför bäst i soluppgången eller -nedgången när solen står lågt (gärna i augusti månad) eller nattetid vid s k släpljus. Hällristningarna inristades också under en tid (ca 1800-500 f Kr) då temperaturen var betydligt varmare och hällarna inte täcktes av snö, såsom idag när det är vinter en stor del av året.
  • en: The rock carving sites of Norrköping are concentrated to the area around the river Motala ström (2 x 5 km), which was suitable for settlement during the Bronze Age (c 1800-500 BC), The pictures (more than 7300) are dominated by cup marks (c 4000) and ships, but the visitor also will discover humans, animals, weapons and sun symbols.

Skälv och Klockaretorpet[edit]

Borgs kyrka[edit]

Herrebro[edit]

Fiskeby[edit]

Ekenberg[edit]

Leonardsberg[edit]

Karlsberget vid sjön Glan[edit]

Himmelstalund[edit]

Söderstaden och Såpkullen[edit]

Hageby[edit]

Pryssgården[edit]

Norrköpings stadsmuseum[edit]

Norrköpings stadsbibliotek[edit]

Åby gård, Kuddby socken[edit]

Åsvittinge gård, Kuddby socken[edit]