User contributions

For 123.23.105.206 (talk | block log | uploads | logs | filter log)
Jump to: navigation, search
Search for contributions
 
 
     
  

  • 11:19, 6 January 2011 (diff | hist) . . (+316). . N Talk:Pakistan (پاکستان)(Created page with 'mấy thằng alqueda,taliban khốn kiếp,đốn mạt,tụi bây cũng từ cái lổ của đàn bà chui ra chứ ở đâu mà bày đặt phân biệt nam n...') (current)