Talk:Pakistan (پاکستان)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

mấy thằng alqueda,taliban khốn kiếp,đốn mạt,tụi bây cũng từ cái lổ của đàn bà chui ra chứ ở đâu mà bày đặt phân biệt nam nữ,tụi bây ác như thế thánh Ala cũng vặt cổ tụi bây--123.23.105.206 11:19, 6 January 2011 (UTC)