Template:PD-Odyniec-Ziemia-pucka

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Public domain This image is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years.


Polski: źródło: Wacław Odyniec, Jerzy Godlewski, Ziemia pucka - przeszłość i teraźniejszość, wyd. 1974
Ta fotokopia archiwalnego dokumentu jest w domenie publicznej ponieważ wedle Art.3 prawa autorskiego z 29 marca 1926 i Art. 2 prawa autorskiego z 10 lipca 1952 fotografie polskich autorów opublikowane bez wyraźnego zastrzeżenia prawa autorskiego przed zmianą prawa 23 maja 1994 nie podlegają ochronie, a także dlatego, że od śmierci autora oryginału dokumentu minęło ponad sto lat.
English: source: Wacław Odyniec, Jerzy Godlewski, Ziemia pucka - przeszłość i teraźniejszość (Past and present of Puck Land), ed. 1974
This photocopy of old archival document is in the public domain because according to the Art.3 of copyright law of March 29, 1926 of the Republic of Poland and Art. 2 of copyright law of July 10, 1952 of the People's Republic of Poland, all photographs by Polish photographers published without a clear copyright notice before the law was changed on May 23, 1994 are assumed public domain, and also because after death of author the original document passed more than hundred years.