Template:Potd/2007-01-10 (nan)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Chêng-kàu-taⁿ tē-it tiuⁿ "tē-kiû-chhut" siòng-phìⁿ, sī Apollo 8 jīn-bū sî tùi koe̍h-kiû kúi-tō hip--ê.

This is the Min Nan Chinese translation of the Picture of the day description page from .

Chêng-kàu-taⁿ tē-it tiuⁿ "tē-kiû-chhut" siòng-phìⁿ, sī Apollo 8 jīn-bū sî tùi koe̍h-kiû kúi-tō hip--ê.

Descriptions in other languages:

Potd/2007-01-10 (cs) Potd/2007-01-10 (de) Potd/2007-01-10 (en)
Potd/2007-01-10 (es) Potd/2007-01-10 (et) Potd/2007-01-10 (fi)
Potd/2007-01-10 (fr) Potd/2007-01-10 (gl) Potd/2007-01-10 (hu)
Potd/2007-01-10 (it) Potd/2007-01-10 (ja) Potd/2007-01-10 (ko)
Potd/2007-01-10 (lt) Potd/2007-01-10 (nan) Potd/2007-01-10 (pl)
Potd/2007-01-10 (ro) Potd/2007-01-10 (ru) Potd/2007-01-10 (sv)
Potd/2007-01-10 (tr) Potd/2007-01-10 (zh-hans) Potd/2007-01-10 (zh-hant)