Template:Potd/2010-06-10 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cảnh bầu trời Seattle nhìn từ Đồi Hoàng hậu Anne. Có thể nhìn thấy Space Needle ở bên trái, núi phía sau là Ngọn Rainier, bên phải là Cảng Seattle trên Puget Sound.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Cảnh bầu trời Seattle nhìn từ Đồi Hoàng hậu Anne. Có thể nhìn thấy Space Needle ở bên trái, núi phía sau là Ngọn Rainier, bên phải là Cảng Seattle trên Puget Sound.

Descriptions in other languages:

Potd/2010-06-10 (be-tarask) Potd/2010-06-10 (bn) Potd/2010-06-10 (ca)
Potd/2010-06-10 (cs) Potd/2010-06-10 (da) Potd/2010-06-10 (de)
Potd/2010-06-10 (en) Potd/2010-06-10 (es) Potd/2010-06-10 (fr)
Potd/2010-06-10 (hu) Potd/2010-06-10 (it) Potd/2010-06-10 (ja)
Potd/2010-06-10 (ko) Potd/2010-06-10 (lt) Potd/2010-06-10 (mk)
Potd/2010-06-10 (nl) Potd/2010-06-10 (pl) Potd/2010-06-10 (pt)
Potd/2010-06-10 (ru) Potd/2010-06-10 (vi) Potd/2010-06-10 (zh-hans)
Potd/2010-06-10 (zh-hant)