Template:Potd/2010-06-15 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Một khối Platin nguyên chất, khai thác từ mỏ Kondyor, Khabarovsk Krai, Nga. Kích thước khoảng 35 × 23 × 14 mm, nặng khoảng 112g = 3.6 oz. Bộ sưu tập: M.R.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Một khối Platin nguyên chất, khai thác từ mỏ Kondyor, Khabarovsk Krai, Nga. Kích thước khoảng 35 × 23 × 14 mm, nặng khoảng 112g = 3.6 oz. Bộ sưu tập: M.R.

Descriptions in other languages:

Potd/2010-06-15 (bn) Potd/2010-06-15 (cs) Potd/2010-06-15 (da)
Potd/2010-06-15 (de) Potd/2010-06-15 (el) Potd/2010-06-15 (en)
Potd/2010-06-15 (es) Potd/2010-06-15 (fr) Potd/2010-06-15 (hu)
Potd/2010-06-15 (it) Potd/2010-06-15 (ja) Potd/2010-06-15 (ko)
Potd/2010-06-15 (mk) Potd/2010-06-15 (nl) Potd/2010-06-15 (pt)
Potd/2010-06-15 (vi) Potd/2010-06-15 (zh-hans) Potd/2010-06-15 (zh-hant)