Template:Potd/2012-03-05 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
The Immaculate Conception bởi Giovanni Battista Tiepolo thể hiện Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tranh sơn dầu vẽ năm 1767-68. Ngay nay được lưu trữ tại Museo del PradoMadrid.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

The Immaculate Conception bởi Giovanni Battista Tiepolo thể hiện Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Tranh sơn dầu vẽ năm 1767-68. Ngay nay được lưu trữ tại Museo del PradoMadrid.

Descriptions in other languages:

Potd/2012-03-05 (da) Potd/2012-03-05 (en) Potd/2012-03-05 (es)
Potd/2012-03-05 (fr) Potd/2012-03-05 (hu) Potd/2012-03-05 (it)
Potd/2012-03-05 (ja) Potd/2012-03-05 (ka) Potd/2012-03-05 (ko)
Potd/2012-03-05 (mk) Potd/2012-03-05 (nl) Potd/2012-03-05 (no)
Potd/2012-03-05 (ru) Potd/2012-03-05 (uk) Potd/2012-03-05 (vi)
Potd/2012-03-05 (zh-hans)