Template:Potd/2012-04-25 (mk)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Череп од Тевјечкиот гроб во Бретања, Франција. Припаѓа на жена на возраст од 25 до 35 години и датира од меозлитот (6740 - 5680 п.н.е.). Музеј на Тулуз.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Череп од Тевјечкиот гроб во Бретања, Франција. Припаѓа на жена на возраст од 25 до 35 години и датира од меозлитот (6740 - 5680 п.н.е.). Музеј на Тулуз.

Descriptions in other languages:

Potd/2012-04-25 (da) Potd/2012-04-25 (en) Potd/2012-04-25 (es)
Potd/2012-04-25 (fr) Potd/2012-04-25 (hu) Potd/2012-04-25 (it)
Potd/2012-04-25 (ka) Potd/2012-04-25 (mk) Potd/2012-04-25 (nl)
Potd/2012-04-25 (zh-hans)