Template:UN map/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Public domain Оваа слика е карта изведена од производите на Картографското одделение на Обединетите Нации (УНКС). Дозволено е да се користат изменети верзии на картите на ова одделение, под услов на нив да не стои името на ООН и референтен број, но да стои врска кон оригиналната карта.
Изменетите карти од ООН се сметаат за јавна сопственост. Ова важи за целиот свет.

Картите на ООН се сметаат за отворен извор. Тие можат да се користат за изработка на сопствени карти. За тоа не е ви е потребна дозвола од нас. Имајте на ум дека на таквите карти не треба да стои името на ООН и референтен број. Една карта од ООН се смета за документ на ООН и затоа не може да се менува. Напишете нешто во стилот на „Заснована на карта на ООН, број...“ -- Владимир Бесарабов (Картограф на УНКС), 13 април 2005

Flag of the United Nations.svg

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон директно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{UN map}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{UN map}} instead!