Template talk:Welcome/ca

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

RELLEU-, les clubs esportius de Relleu , tenen que tindrer subvencions del ajuntament del poble?. RELLEU- les clubs esportius de Relleu , tenen que rebrer la subvenció al principi del any i no al final? RELLEU- les clubs esportius de Relleu , tenen que fer-se carrec l'ajuntament del poble?. RELLEU- les clubs esportius de Relleu , tenen que tindrer tots la mateixa cantitat de subvenció.