Swedish subtitles for clip: File:Elephants Dream.ogg

Jump to: navigation, search
1
00:00:15,042 --> 00:00:18,250
Till vänster kan vi se...
Ser vi...

2
00:00:18,708 --> 00:00:20,333
Till höger ser vi...

3
00:00:20,417 --> 00:00:21,958
...huvudkaparna.

4
00:00:22,000 --> 00:00:24,792
Allt är säkert,
alldeles ofarligt.

5
00:00:24,917 --> 00:00:26,833
Emo?

6
00:00:28,750 --> 00:00:30,167
Se upp!

7
00:00:46,708 --> 00:00:48,750
Är du skadad?

8
00:00:51,875 --> 00:00:54,458
Jag tror inte det...
Är du?

9
00:00:55,292 --> 00:00:57,333
Jag är ok.

10
00:00:57,542 --> 00:01:01,625
Res dig upp Emo.
Det är inte säkert här.

11
00:01:02,208 --> 00:01:03,625
Kom så går vi.

12
00:01:03,708 --> 00:01:05,708
Vad nu då?

13
00:01:05,833 --> 00:01:07,833
Du får se...

14
00:01:08,042 --> 00:01:10,417
Du får se.

15
00:01:15,958 --> 00:01:18,375
Emo, den här vägen.

16
00:01:34,417 --> 00:01:36,750
Följ efter mig!

17
00:02:11,250 --> 00:02:13,250
Skynda dig, Emo!

18
00:02:48,375 --> 00:02:50,583
Du är inte uppmärksam!

19
00:02:50,708 --> 00:02:54,500
Jag vill bara svara...
... i telefonen.

20
00:02:54,500 --> 00:02:58,208
Emo, se här...
Lyssna menar jag.

21
00:02:59,708 --> 00:03:02,292
Du måste lära dig att lyssna.

22
00:03:03,292 --> 00:03:05,208
Det här är ingen lek.

23
00:03:05,250 --> 00:03:08,917
Du... Jag menar vi,
vi skulle kunna dö här ute.

24
00:03:09,917 --> 00:03:11,417
Lyssna...

25
00:03:11,708 --> 00:03:14,833
Lyssna på ljuden från maskinen.

26
00:03:18,125 --> 00:03:21,417
Lyssna på dina andetag.

27
00:04:26,625 --> 00:04:29,250
Tröttnar du aldrig på det här?

28
00:04:29,542 --> 00:04:31,083
Tröttnar!?

29
00:04:31,208 --> 00:04:33,458
Emo, maskinen är som...

30
00:04:33,458 --> 00:04:35,333
Som ett urverk.

31
00:04:35,417 --> 00:04:37,167
Ett felsteg...

32
00:04:37,208 --> 00:04:39,750
...och du blir krossad.

33
00:04:41,042 --> 00:04:42,292
Men är det inte -

34
00:04:42,292 --> 00:04:47,000
Krossad, Emo!
Är det vad du vill bli? Krossad till mos?

35
00:04:47,500 --> 00:04:50,542
Emo, är det ditt mål i livet?

36
00:04:50,667 --> 00:04:53,250
Att bli mos!?

37
00:05:41,375 --> 00:05:43,458
Emo, blunda.

38
00:05:44,375 --> 00:05:46,542
Varför då?
- Blunda!

39
00:05:51,292 --> 00:05:55,042
Ok.
- Bra.

40
00:05:59,500 --> 00:06:02,750
Vad ser du till vänster om dig Emo?

41
00:06:04,125 --> 00:06:06,292
Ingenting.
- Säker?

42
00:06:06,333 --> 00:06:07,958
Ingenting alls.

43
00:06:08,042 --> 00:06:12,625
Jaså, och till höger om dig...
Vad ser du där, Emo?

44
00:06:13,750 --> 00:06:15,583
Samma där Proog...

45
00:06:15,583 --> 00:06:18,083
Exakt samma där, ingenting!

46
00:06:18,083 --> 00:06:19,667
Perfekt.

47
00:06:40,500 --> 00:06:42,917
Lyssna Proog! Hör du?

48
00:06:43,500 --> 00:06:45,125
Kan vi gå dit?

49
00:06:45,208 --> 00:06:48,125
Gå dit?
Det är inte tryggt.

50
00:06:49,583 --> 00:06:52,583
Men, men...
- Tro mig, det inte säkert.

51
00:06:53,000 --> 00:06:54,292
Men kanske om jag -

52
00:06:54,292 --> 00:06:56,333
Nej.

53
00:06:57,208 --> 00:07:00,167
Men -
- Nej, NEJ!

54
00:07:00,917 --> 00:07:03,792
Några fler frågor Emo?

55
00:07:04,250 --> 00:07:05,875
Nej.

56
00:07:09,542 --> 00:07:11,375
Emo?
- Ja?

57
00:07:11,542 --> 00:07:15,667
Emo, varför...

58
00:07:15,792 --> 00:07:18,583
Varför kan du inte se skönheten i det här?

59
00:07:18,792 --> 00:07:21,708
Hur det fungerar.

60
00:07:21,833 --> 00:07:24,000
Hur perfekt det är.

61
00:07:24,083 --> 00:07:27,333
Nej Proog, jag kan inte se det.

62
00:07:27,333 --> 00:07:30,333
Jag ser det inte, för det finns inget där.

63
00:07:31,292 --> 00:07:35,333
Och varför skulle jag lägga mitt liv
i händerna på något som inte finns?

64
00:07:35,333 --> 00:07:37,083
Kan du berätta det för mig?
- Emo...

65
00:07:37,083 --> 00:07:39,167
Svara mig!

66
00:07:43,500 --> 00:07:45,208
Proog...

67
00:07:45,208 --> 00:07:47,083
Du är inte frisk!

68
00:07:47,167 --> 00:07:49,292
Håll dig borta från mig!

69
00:07:52,292 --> 00:07:55,083
Nej! Emo!
Det är en fälla!

70
00:07:55,375 --> 00:07:57,208
Heh, det är en fälla.

71
00:07:57,208 --> 00:08:01,708
På vänster sida ser vi...
Babylons hängande trädgårdar!

72
00:08:01,958 --> 00:08:04,000
Vad sägs om den fällan?

73
00:08:05,458 --> 00:08:07,333
Nej, Emo.

74
00:08:08,917 --> 00:08:12,667
Till höger ser vi...
Gissa!

75
00:08:12,750 --> 00:08:15,125
Rhodos koloss!

76
00:08:15,375 --> 00:08:16,500
Nej!

77
00:08:16,500 --> 00:08:20,250
Kolossen på Rhodos!
Och den är här för din skull, Proog...

78
00:08:20,250 --> 00:08:23,250
Bara för din skull.

79
00:08:50,917 --> 00:08:53,250
Den är där...

80
00:08:53,625 --> 00:08:56,417
Tro mig.
Emo...

81
00:08:57,000 --> 00:09:00,000
Det är den.
Det är den...