User:Utar Sigmal

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Всичките ми образи.

Нека обясня. Първо, на своите колеги от (българската) Уикипедия бих поднесъл извинения за безцеремонния си стил на редакция (вмешателство), извършван често без каквото и да е обяснение за промяната, извършена от мен. Посочването на причини за всяка редакция би отнело прекалено много безценно време. От своя страна това би предизвикало основателни колебания у мен дали въобще бих искал да редактирам или променям нещо.

Ще изложа своите критерии за „погрешност”, т.е. „нещо, нуждаещо се от промяна” - първо за текстовата страна на статиите, после за визуалната им страна. При статиите ми правят впечатление следните фактори:

 • Елементарни правописни грешки.
 • Зле съставен текст (с паразитни или неуместни фрази, тавтология и пр.)
 • Ненаучен стил на писане.
 • Проблеми с форматирането.
 • Неправилно оформление на статията като цяло (включително за мястото на отделните пасажи, раздели).
 • Смислови неточности и некоректни факти.
 • Тематични пропуски, които бих могъл да попълня.

Основният ми предмет на интерес сега е визуалният облик на българските статии с дендрологична тематика. Ето какво преследвам със своята активност:

 • Налагане на единен визуален стил/модел на българските статии за дървета. Шаблонът е необходимо зло за всяка научна работа. Това означава логичният минимум образи (повечето статии в тази област са „мъничета”), покриващ целия спектър от външни морфологични характеристики на обекта на дадената статия – текстура на ствола (кора), листна маса (листа), цветове, плодове (семена). Така наречената „Галерия”. В случай че даден елемент отсъства, се опитвам да открия друга характерна черта от облика на съответното растение. За основен образ се опитвам да подбера снимка с общ план или такава, която съдържа поне един разпознаваем елемент от гореизброените; второто е по-полезно в информационно отношение. Добре е въпросната характеристика да отличава дадения вид от сродните нему. Понякога са подходящи и ботаническите илюстрации (особено в материалите за по-общи таксони), тъй като съдържат всички съществени елементи накуп. Каква е целта на този модел: да предостави по възможно най-директния начин цялата необходима (по-скоро налична) информация за предмета на търсене, без нуждата от допълнително преглеждане на категории или подстраници в комънс (Общомедия). Да можеш да получиш добра представа за интересуващото те само с един поглед. Особено що се касае до минималистичния уеб дизайн, предназначен за новите портативни компютърни устройства.
 • Попълване на областите от Общомедия, изпитващи недостиг на визуален материал, с изображения (заснети от мен или предоставени ми безусловно) на растения, географски обекти, създадени от мен графики и пр. Без да претендирам, че съм професионален фотограф. Не разполагам с научна степен по нито една биологическа дисциплина. Нито с достатъчно професионална техника. Компенсирам това с много време за интернет проучване - на чужди и български източници, както и с работа „на място”. С две думи, аз съм ентусиаст с богата обща култура, око на художник и желание да подобря нещо. Имай това предвид, ако все пак решиш да използваш мое изображение. Проучи за себе си.

Ето и критериите ми за добро изображение (важащи както при подбор на такива от комънс, така и при моето усилие да допринеса към общата база данни чрез снимки):

 • Основният обект (предмет, тема) на фотографията да е добре поставен (центриран или в точка на пропорция спрямо цялото) в пространството. Да е достатъчно добре изпъкващ на фона на несъществените елементи от обкръжаващата го среда. Да е достатъчно едър (визуално) като съотношение спрямо тях.
 • Гама балансът (черното, тъмните части) на фотографията да позволява всички съществени елементи от заснетото да се открояват – детайлите трябва да са налице.
 • Биологическото същество или участъкът от земната повърхност, ангажирани в процеса на фотографиране, да са в добро естетическо състояние.
 • Изображението като цяло да е с достатъчно висока резолюция.
 • Статия на български + български снимки - предпочитан резултат. Смятам, че идеята е правилна.

Това е.