Đà Nẵng

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: Da Nang (occasionally Danang; in Vietnamese: Đà Nẵng ) is a major port city in the South Central Coast of Vietnam, on the coast of the South China Sea at the mouth of the Han River. It is the commercial and educational center of Central Vietnam; its well-sheltered, easily accessible port and its location on the path of National Route 1A and the North-South Railway make it a hub for transportation. It is located within 100 km of several UNESCO World Heritage Sites, including the Imperial City of Huế, the Old Town of Hội An, and the Mỹ Sơn ruins. The city was previously known as Cửa Hàn during early Đại Việt settlement, and as Tourane (or Turon) during the period of French colonization.
Tiếng Việt: Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và là một trong những trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam. Thành phố nằm dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đà Nẵng hiện là một trong 3 đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt Nam (cùng với Hải PhòngCần Thơ).


Skyline

[edit]

Buildings

[edit]

Han River

[edit]

Bridges

[edit]