Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Constantine XI Palaiologos or Palaeologus (Greek:Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος, Kōnstantinos XI Dragasēs Palaiologos), (February 8, 1405 – May 29, 1453) was the last reigning Emperor of the Byzantine Empire, from 1448 to his death.