בית הקברות טרומפלדור

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
עברית: ==ראשית בית הקברות==

נקברים בולטים

מייסדי תל אביב

מנהיגים ואנשי ציבור

אנשי רוח, תרבות וחינוך

קברי אחים

מצבות מיוחדות

שימור בית העלמין