انبار:نگاره‌های با ارزش

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Valued image seal.svg

نگاره‌های ارزشمند توسط جامعه انبار دارای ارزش ویژه‌ای برای استفاده آنلاین و استفاده در ویکی‌ها ارزیابی شده‌اند. نگاره ارزنده دارای بیشترین ارزش در نوع خود در نظر گرفته می‌شود.

هدف[edit]

Skip to current candidates Valued Image links:

پروژه نگاره‌های ارزنده با هدف شناسایی و تشویق کاربران برای گردآوری نگاره‌های ارزنده متنوع و پر استفاده بنا نهاده شده است و کاربران مختلف از سایر پروژه‌های ویکی‌مدیا به دنبال این نگاره‌ها برای استفاده آنلاین هستند. همچنین این پروژه به دنبال یافتن کاربرانی است که درباره موضوعهایی کار می‌کنند که به سختی می‌توان برایشان نگاره با کیفیت یا برگزیده پیدا کرد.

Difference between valued images, quality images, and featured pictures[edit]

The quality images project aims to identify and encourage users who provide images of high technical quality to Commons. Featured pictures are the cream of the crop at Commons and the project is reserved for images of both extraordinary value and technical quality.

Valued images, on the other hand, are those that are the most valuable of their kind for use in an online context, within other Wikimedia projects. The technical requirements for valued images are typically much lower, as there is no concern about suitability for print usage. A built-in camera in a modern mobile phone should be sufficient if the subject is of high value and the photo illustrates it well at a viewing size of 480x360 pixels or equivalent. Valued images are less about technical quality and more about your ingenuity in finding good and valuable subjects which matter, and about the usability of the information on the image page.

Examples of promoted valued images[edit]

Eligibility[edit]

Promoted valued images
Year-month Images
2018-09
  
342
2018-08
  
353
2018-07
  
356
2018-06
  
378
2018-05
  
289
2018-04
  
323
2018-03
  
309
2018-02
  
377
2018-01
  
406
2017-12
  
358
2017-11
  
382
2017-10
  
407
2017-09
  
303

All images on Commons are eligible to be nominated as a valued image, be they photographs, animations, schemes, diagrams, charts, scans, symbols, computer renderings, and whether original or derivative work. Documents, spreadsheets, presentations, scores, sound and video files do not fall within the remit of the valued images project.

Procedure[edit]

Valued image candidates can be nominated and reviewed on the valued image candidates page. The same page can be used for nominating and reviewing sets of images as valued image sets.

Judging is carried out by the Commons Community according to the valued image criteria.

[edit]

Commons currently has 27765 valued images and 283 valued image sets. See also