شاهنامه

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: The Shahnama (The Book of Kings or The Epic of Kings) also written Shahnameh, written by Ferdowsi around 1000 AD, is the national epic of Iran, Afghanistan, and Tajikistan
Esperanto: Ŝahnameo (laŭvorte Ŝahletero aux Libro de Ŝahoj) estas la plej fama epopeo en la persa lingvo. Ĝin verkis Abol-Gasem Ferdoŭsio, la plej granda epopeisto de Persujo aux Irano.
فارسی: شاهنامه، حماسه ملی ایران فرهنگی که پیرامون سال ۱۰۰۰ پس از میلاد سروده شده‌است
مازِرونی: شانومه، ئیران ملی فرنگی حماسه که سنه ۱۰۰۰ میلادی اطراف بنویشته بیه.
Français : Le Shâh Nâmâ (qui peut également s'orthographier Chah nameh ou Shahnamah) est un poème épique persan de plus de 60000 distiques, écrit vers l'an 1000 par Firdawsi. Le titre signifie Livre des rois.