نقش رستم

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: Nagsh-e Rustam is an archaeological site located about 13 km northwest of Persepolis, in Fars province, Iran.
Italiano: Nagsh-e Rustam è un sito archeologico situato a circa 13 km a nord'ovest di Persepoli, in provincia di Fars, Iran.
فارسی : نقش رستم نام مجموعه باستانی در شهرستان مرودشت استان فارس ایران است که یادمان‌هایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده‌است.