พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Deutsch: König Mongkut, König von Siam von 1851 bis 1868
English: King Mongkut or Rama IV (18 October 1804-1 October 1868) was King of Siam from 1 April, 1851 until his death.
Español: Mongkut, Rey de Siam de 1851 a 1868
Français : Mongkut, roi du Siam (ancien nom de la Thaïlande) de 1851 à sa mort, sous le nom dynastique Rama IV
ไทย: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

Paintings[edit]

Photographs[edit]

Coronation[edit]

Portrait[edit]

Others[edit]

Monuments[edit]

Insignias[edit]