Adam Mickiewicz

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Polski: Adam Mickiewicz (1798–1855), polski poeta romantyczny uważany za największego z polskich wieszczów narodowych.
English: Adam Mickiewicz (1798–1855), Polish romanticist poet considered the greatest of Polish National Bards.
Deutsch: Adam Mickiewicz (1798-1855), wichtigster Vertreter der polnischen Romantik, gilt als „Dichterfürst“ Polens.
Français : Adam Mickiewicz (1798–1855), poète romantique polonais considéré le plus grand des bardes nationaux de Pologne.
Беларуская: Адам Міцкевіч (1798-1855), польскі паэт, беларускага пходжаньня
Lietuvių: Adomas Mickevičius (1798–1855), lenkų poetas.
Русский: Адам Мицкевич (1798–1855), польский поэт; считается одним из величайших польских поэтов эпохи Романтизма.

Portrety • Portraits

[edit]

Nazwiska malarzy w podpisach • Painters' names in captions

Pomniki • Statues

[edit]

Nazwy miast w podpisach • City names in captions

Inne przedstawienia • Other images

[edit]

Rękopisy • Autographs

[edit]

Zobacz też • See also

[edit]