Adam Mickiewicz University

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Polski: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
English: Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Deutsch: Adam-Mickiewicz-Universität Posen, Polen

Buldings/Budynki[edit]

Faculties/Wydziały[edit]

Other/Inne[edit]