აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Adjara)
Jump to: navigation, search
English: Adjara officially the Autonomous Republic of Adjara (also known as Ajaria, Ajara, Adjaria, Adzharia, Adzhara, and Achara) is an autonomous republic of Georgia.
Français : Adjarie - Région autonome de Géorgie.
Polski: Adżaria, Adżarska Republika Autonomiczna to republika autonomiczna w Gruzji nad Morzem Czarnym.
Українська: Аджарія, Аджарська автономна республіка — автономна республіка в Грузії.

Batumi[edit]

See also / Zobacz też[edit]