Battle of Harpers Ferry

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Battle of Harpers Ferry, West Virginia (then: Virginia).