Carl Gustaf Emil Mannerheim

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Català: El Baró Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951) va ser el Comandant en cap de les forces de defensa fineses, Mariscal de Finlàndia, un astut polític i un exitós comandant militar. Va ser Regent de Finlàndia (1918–1919), i el sisé President de Finlàndia (1944–1946).
Deutsch: Freiherr Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951) war ein finnischer Militär und Staatsmann.
English: Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951) was the Commander-in-Chief of Finland's Defence Forces, Marshal of Finland, an astute politician and a successful military commander. He was Regent of Finland (1918–1919), and the sixth President of Finland (1944–1946).
Suomi: Suomen marsalkka, vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951) oli Suomen valtionhoitaja 1918–1919, puolustusvoimain ylipäällikkö 1918–1919 ja 1939–1946 sekä tasavallan presidentti 1944–1946.
Svenska: Marskalken av Finland, friherre Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951) var Finlands riksföreståndare 1918-19, försvarsmaktens kommendör 1918-19 och 1939-46, samt president 1944-46.