Catbi plaza

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Cát Bi plaza là một Trung tâm thương mại mới được xây dựng tại số 1 đường Lê Hồng Phong (đầu Ngã Năm - cũ), quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Hình ảnh bên ngoài[edit]

Hình ảnh bên trong[edit]

Bối cảnh xung quanh[edit]