Category:1772 in Belgium

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: 1772 in Belgium
Français : 1772 en Belgique
Nederlands: 1772 in België
Русский: 1772 год в Бельгии


English: This category includes works, events and everything related to the history of Belgium in 1772.

Notes:

  1. This category is NOT intended ONLY for photographs taken in 1772, nor is it intended for media uploaded or scanned in 1772, as the parent Category:Belgium by year goes in time past the invention of photography, scanners or computers. For the specific scope of photography, please see Category:Photographs by year.
  2. Media illustrating events of 1772 in Belgium should be added into the subcategory Category:Events by country by year.
  3. Media illustrating works of 1772 in Belgium should be added into the subcategory Category:Works by year by country.
Svenska: Denna kategori omfattar verk, händelser och allt annat som är relaterat till Belgien under 1772.

Notera:

  1. Kategorin är INTE bara till för foton tagna under 1772, inte heller är den avsedd media som laddats upp eller skannats in under 1772, då överkategorin Category:Belgium by year går tillbaka i tiden före fotografier, skanners och datorer fanns. För fotografikonstens hela tidsspann, kolla i Category:Photographs by year.
  2. Media som illustrerar händelser under 1772 i Belgien ska läggas i underkategorin Category:Events by country by year.
  3. Media som illustrerar verk som skapats under 1772 i Belgien ska läggas i underkategorin Category:Works by year by country.Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.