Category:AEK-919K Kashtan

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Русский: АЕК-919К «Каштан» — пистолет-пулемёт, разработанный в середине 1990-х годов сотрудниками СКБ Ковровского Механического завода.
Tiếng Việt: AEK-919K Kashtan là loại súng tiểu liên phát triển tại nhà máy cơ khí Kovrov đầu những năm 1990 cho lực lượng quân đội và thi hành công vụ Nga