Category:Aspnässkolan

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Aspnässkolan i Jakobsberg i Järfälla var Järfällas första egna skola. Den första byggnaden öppnades 1846. År 1866 byggdes skolan om. 1878 blev skolan tillbyggd. 1901 stod en helt ny byggnad färdig vid Aspnäs. Undervisningen upphörde i den gamla skolan. 1936 bytte skolan namn till Jakobsbergs skola. 1957 byggdes skolan till med 18 klassrum och 1961 byggdes paviljongerna vid Aspnäs. I mitten av 1960-talet ändrades skolans namn igen till Aspnäs skola, eller Aspnässkolan.