Category:BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Magyar: BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1886 óta), Bu­dapest székesfőváros az első ke­res­kedő is­kolát 1886-ban létesítet­te. En­nek az is­kolának közvet­len jo­gutódja a Szász Ferenc iskola. Korábbi nevei: Bu­dapest Főváros Tanács Ke­res­ke­del­mi Ta­nulóis­kolája ill. Szász Fe­renc Ipar­cikk Ke­res­ke­del­mi Szak­munkásképző Is­ko­la ill. 1989-től Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szakközépis­ko­la és Szak­munkásképző ill. 2001-től 2016-ig Szász Fe­renc Ke­res­ke­del­mi Szakközépis­ko­la és Sza­kis­ko­la. 1912-ben (1911?) készült a Száza­dos út és a Szörény ut­ca sarkán álló, ere­deti­leg ele­mi is­kolának szánt sze­cess­ziós épület amelynek ter­vezésője Gy­alus László építész (1865-1941), az Országos Ma­gy­ar Királyi Iparművésze­ti Is­ko­la tanárára volt. Az épület két tor­nyát két címer tet­te éke­sebbé, me­ly Spalt János szobrászművész al­kotása volt (1956-ban elpusztult). A belső terét a Tol­dit il­lusztráló – Na­gy Sándor fes­tette freskók díszítették. Szász Fe­renc az is­kolánk régi ta­nulója volt http://www.szasziskola.hu/ - Budapest, VIII. kerület, Szörény u. 2-4, 1087

Media in category "BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája"

The following 22 files are in this category, out of 22 total.