Category:Bialystok Evangelical Lutheran Charity Association

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Русский: Общество пособія бѣднымъ Евангелическо-Лютеранскаго вѣроисповѣданія города Бѣлостока
Polski: Towarzystwa zapomogowe dla biednych Ewangelicko-Luterańskiego wyznania miasta Białystok
English: Society of allowance for the poor of Evangelical-Lutheran denomination of Białystok town