Category:Bynea

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cymraeg: Pentref yn agos i'r afon Llwchwr yw Bynea yn Sir Gaerfyrddin. Ardal amaethyddol oedd yma i ddechrau ac yna ar droad y ganrif diwethaf roedd yn le prysur diwydiannol gyda phwll glo ac wedi hynny gwaith dur. Erbyn heddiw mae'r diwydiannau trwm yma wedi hen ddiflannu. Mae'r pentref yn rhedeg mewn i bentref Llwynhendy a rhwng y ddau le mae yna 4 capel ac eglwys, a nifer o dafarndai.
English: Bynea ) is a village close to the River Loughor in Carmarthenshire, Wales. This was an agricultural area until the turn of the twentieth century, when it became heavily industralised with coal mines and steelworks. Bynea runs into the village of Llwynhendy, and between the two there are four places of worship, and a number of pubs.