Category:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Wikimedia Commons സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വംശനാശഭീഷണിയുള്ള ജീവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്രവ്യാപാരത്തിനുള്ള ഉടമ്പടി 
Convention on International Trade of Endangered Species
Indicaz etichetta cites.png
മീഡിയ ചേർക്കുക
Wikipedia-logo-v2.svg  വിക്കിപീഡിയ
തരംസംഘടന
സ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി, District of Columbia, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
ബാധകമാകുന്ന നിയമമണ്ഡലംGuernsey
കൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പേരിന്റെ ഭാഷ
Has part
  • Appendix I of CITES
  • Appendix II of CITES
  • Appendix III of CITES
പ്രാബല്യത്തീയതി3 മാർച്ച് 1973
ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്
ആധികാരികതാ കൈകാര്യം
Blue pencil.svg
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (es); Washingtoni egyezmény (hu); Samningur um alþjóðaverslun með tegundir í útrýmingarhættu (is); CITES (ast); CITES (ms); Ubucuruzi Mpuzamahanga bw’Ibinyabuzima Bwenda Gucika (rw); Convencion sul comèrci internacional de las espècias de fauna e de flòra salvatjas menaçadas d'escantiment (oc); Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (cs); سایتز (fa); Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (bg); Washington-konventionen (da); Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (tr); 瀕危野生動植物種國際貿易公約 (zh-hk); 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약 (ko); CITES (gl); CITES (sv); 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (ja); אמנת וושינגטון (he); Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (nl); 瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約 (zh-hant); 濒危野生动植物物种国际贸易公约 (zh-cn); Kiông-beh-khu̍t-chéng Iá-seng Tōng-si̍t-bu̍t Kok-chè Bō͘-e̍k Kong-iok (nan); CITES (fi); Washingtoner Artenschutzübereinkommen (de); Vaŝingtona Speciprotekta Konvencio (eo); Спогодба за меѓународната трговија со загрозени видови на дива фауна и флора (mk); 瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約 (zh-tw); convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (it); CITES (nb); Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (fr); CITES (jv); CITES (et); CITES (pl); CITES (id); 濒危野生动植物物种国际贸易公约 (zh-sg); Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (ru); Washingtonski sporazum o zaštiti vrsta (sh); อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (th); CITES (vi); Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (lt); CITES (lv); Konvensie op Internasionale Handel in Bedreigde Spesies van Wilde Fauna en Flora (af); „CITES“ конвенција (sr); Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarət konvensiyası (az); Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (pt); Washingtonski sporazum o zaštiti vrsta (hr); CITES (sco); Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци (mn); CITES (nn); വംശനാശഭീഷണിയുള്ള ജീവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്രവ്യാപാരത്തിനുള്ള ഉടമ്പടി (ml); Amsisi agreɣlan i tegdelt n tnezzut s telmas yettwaggzen (kab); CITES (ca); CITES (sk); CITES (ro); 瀕危野生動植物種國際貿易公約 (zh); CITES (en); معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (ar); 濒危野生动植物物种国际贸易公约 (zh-hans); Конвенція з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (uk) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (es); internationale Konvention (de); اتفاقية بيئية (ar); internationellt multilateralt avtal som producerar en lista över djur och växter efter dess sårbarhet (sv); konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām (lv); Convention on International Trade of Endangered Species (en); Convention on International Trade of Endangered Species (en) C I T E S, Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas, C.I.T.E.S., Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (es); CITES (is); Convenció de Washington (ca); CITES (rw); 濒临绝种野生动植物国际贸易公约, 濒危野生动植物物种国际贸易公约, 瀕危物種國際貿易公約, 濒危野生动植物种国际贸易公约, CITES, 瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約 (zh); CITES, Washingtonkonventionen (da); CITES, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (tr); ワシントン条約, CITES, 絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引に関する条約, サイテス (ja); Convention of International Trade in Endangered Species, Artskydd, Washingtonkonventionen (sv); אמנת סייטס, CITES, אמנה על הסחר הבינלאומי במינים של בעלי חיים וצמחי בר המצויים בסכנה (he); CITES, 국제 야생동식물 멸종위기종 거래에 관한 조약, 사이테스 (ko); CITES, Vaŝingtona Specioprotekta Kontrakto, Vaŝingtona Speciprotekta Interkonsento (eo); Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, Washingtonská úmluva (cs); CITES, Convenzione di Washington, Convention on International Trade of Endangered Species (it); Cites, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Convention de Washington, Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction (fr); CITES (hr); Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, Cites, Convenção de Washington, Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Flora e Fauna Selvagem (pt); Vašingtonas konvekcija, Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām (lv); CITES, Vašingtono konvencija (lt); Konwencja waszyngtońska, Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (pl); CITES-sopimus (fi); CITES-i konventsioon, Washingtoni konventsioon, CITESi konventsioon, Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (et); Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์, CITES, อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์, ไซเตส (th); Kiông-beh-khu̍t-chéng Iá-seng Tōng-si̍t-bu̍t Kok-chè Bō·-e̍k Kong-iok, CITES, Washington Kong-iok (nan); Washington-konvensjonen, CITES-avtalen, Convention on International Trade of Endangered Species, Washingtonkonvensjonen (nb); CITES, Convention on International Trade in Endangered Species (nl); CITES (bg); Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Internationales Artenschutzabkommen, Washingtoner Artenschutzabkommen, Cites, Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild Fauna and Flora, Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (de); Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES (az); Международная Конвенция о торговле дикими животными и растениями, САЙТС, Конвенция САЙТС, СИТЕС, Конвенция СИТЕС, Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры, CITES (ru); Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, СІТЕС, CITES, Конвенція по міжнародній торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (uk); اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض (ar); CITES, Convencion sul comèrci internacional d'espècias de fauna e de flòra salvatjas menaçadas d'escantiment (oc); CITES (mk)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപവർഗ്ഗം മാത്രമാണുള്ളത്.

E

"Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ മൊത്തം 20 പ്രമാണങ്ങളുള്ളതിൽ 20 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.