Category:Demes of Athens

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

List of Athenian demes according to tribes/phylai (φυλαί)[edit]

Erechtheïs (Ερεχθηίς)[edit]

Upper Agryle
Lower Agryle
Anagyrous
Euonymon
Themakos
Kedoi
Kephisia
Upper Lamptrai
Lower Lamptrai
Pambotadai
Upper Pergase
Lower Pergase
Phegous
Sybridai

Aegeïs (Αιγηίς)[edit]

Upper Ankyle
Lower Ankyle
Araphen
Halai Araphenides
Bate
Gargettos
Diomeia
Hestiaia
Erikeia
Erchia
Ikarion
Ionidai
Kollytos
Kolonos
Kydantidai
Myrrhinoutta
Otryne
Plotheia
Teithras
Phegaia
Philaidai

Pandionis (Πανδιονίς)[edit]

Angele
Konthyle
Kydathenaion
Kytheros
Myrrhinous
Oa
Prasiai
Probalinthos
Upper Paiania
Lower Paiania
Steiria

Leontis (Λεοντίς)[edit]

Aithalidai
Halimous
Deiradiotai
Hecale
Eupyridai
Kettos
Kolonai
Kropidai
Leukonion
Oion Kerameikon
Paionidai
Pelekes
Upper Potamos
Lower Potamos
Potamioi-Deiradiotai
Skambonidai
Sounion
Hybadai
Phrearrhioi
Cholleidai

Akamantis (Ακαμαντίς)[edit]

Hagnous
Eiresidai
Eitea
Hermos
Iphistiadai
Thorikos
Kerameis
Kephale
Kikynna
Kyrteidai
Poros
Prospalta
Sphettos
Cholargos

Oeneïs (Οινηίς)[edit]

Acharnae
Boutadai
Epikephisia
Thria
Hippotomadai
Kothokidai
Lakiadai
Lousia
Oe
Perithoidai
Ptelea
Tyrmeidai
Phyle

Kekropis (Κεκροπίς)[edit]

Athmonon
Aixone
Halai Aixonides
Daidalidai
Epieikidai
Melite
Xypete
Pithos
Sypalettos
Trinemeia
Phlya

Hippothontis (Ιπποθοντίς)[edit]

Azenia
Hamaxanteia
Anakaia
Auridai
Acherdous
Dekeleia
Elaious
Eleusis
Eroiadai
Thymaitadai
Keiriadai
Koile
Kopros
Korydallos
Oinoe (of the west)
Oion Dekeleikon
Peiraieus

Aiantis (Αιαντίς)[edit]

Aphidna
Marathon
Oinoe (of the east)
Rhamnous
Trikorynthos
Phaleron

Antiochis (Αντιοχίς)[edit]

Aigilia
Alopeke
Amphitrope
Anaphlystos
Atene
Besa
Eitea
Eroidai
Ergadeis
Thorai
Kolonai
Krioa
Leukopyra
Pallene
Semachidai
Phyrrhinesioi

Subcategories

This category has the following 18 subcategories, out of 18 total.

A

C

E

H

K

L

M

P

S

T

X

Media in category "Demes of Athens"

The following 23 files are in this category, out of 23 total.